Dette er et innlegg til debatt.

Jeg regner med at de fleste fortsatt har et friskt minne av debatten rundt religiøse hodeplagg i politiet. Hvis ikke finner du en god oppsummeringssak på NRK ved å følge denne linken. Debatten som fløt over i den såkalte ”Hijab-debatten”, hvor linjene mellom religiøse hodeplagg, religionsfrihet, integrering og kvinnefrigjøring ble visket ut. Slik at en enkel forespørsel fra Kelteoum Hasnaoui Missoum som ønsket å bli politi, på tross av det hun føler er en religiøs plikt til å dekke til håret, ble til en enorm sak om kvinneundertrykkelse og motstand mot retten til å ”flagge” sitt religiøse standpunkt i politiet. Drømmen til Kelteoumn ble lagt i grus av politikerne.

I Aftenposten gir Jogroshan Singh, en 17 år gammel sikh, gir saken om religiøse hodeplagg nok et ansikt. Nok et ansikt som det er viktig å ta med seg, det er nemlig ikke bare snakk om hijab og islam. Det er flere religioner hvor en andel av de troende følger et påbud om en eller annen form for religiøst hodeplagg. Dette handler om mer enn vern av religiøse følelser, dette er også noen unge enkeltindividers drømmer og mål for fremtiden.

Vi kan lese at Arne Johannessen sier at det ikke er noen menneskerett å bli politi. Og det er det jo selvfølgelig ikke. Men det er en menneskerett å drømme og sette seg mål for fremtiden. Det oppsiktsvekkende da er allikevel at ungdommen, som til vanlig sies å være kompromissløs, er villig til å inngå et kompromiss. Mens de sterke interessene fra politiets og myndighetenes side ikke er det.

-Selvfølgelig må man kunne inngå kompromisser, og for eksempel bruke hodeplagg som er tilpasset de praktiske sidene ved yrket, sier 17 år gamle Singh til Aftenposten.

Poenget er dermed ikke å flagge et eventuelt religiøst standpunkt, men å leve i overensstemmelse med det en tror er guds vilje, sin egen kultur og samtidig ha tilgang til de samme drømmene og målene som resten av ungdommen har.

– Dette er det jeg drømmer om å gjøre her i livet, sier Singh videre til Aftenposten.

Ville det virkelig skadet Norge at han fikk leve ut denne drømmen? Jeg tror ikke det.

Thomas André