Hver søndag følger det med et eget jobb-bilag til Aftenposten. Her kan en lese interessante artikler om jobbmarkedet, jobbsøking, arbeidsgivers forventninger osv. Og ofte er det også artikler om integreringsutfordringer i arbeidslivet. Hvis man ønsker seg et generelt overblikk over hva som venter en i arbeidsmarkedet er Aftenposten Jobb på søndager absolutt å anbefale.

Jeg abonnerer på morgenutgaven av Aftenposten. Det er kanskje litt gammeldags å motta en papiravis på dørstokken hver morgen, men jeg liker å ha en fysisk avis å bla i slik at jeg slipper å logge meg på pc’en før jeg drar opp til Universitetet om morgenen. Jeg bruker nok tid foran pc skjermen der, om jeg ikke skal sitte foran pc’en til frokost også.

Og hvorfor er akkurat jeg så opptatt av dette? I 2005 ble jeg med i styringsgruppa for noe som heter ”Prosjekt for arbeidslivsrelevans” ved Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo. Dette prosjektet jobbet blant annet med å kartlegge og forbedre arbeidslivsrelevansen til studiene ved HF. Dette fordi de teoretiske utdannelsene ved HF ikke gir en noen spesifikk yrkestittel eller yrkeskompetanse, men en mer generell form for akademisk kompetanse. En kompetanse som i aller høyeste grad er anvendelig i arbeidslivet, men det er ikke nødvendigvis så tydelig hva kompetansen består i eller kan brukes til. Derfor anså fakultetet det som viktig å jobbe med spørsmål knyttet til fakultetets utdanninger og arbeidsliv. For dette arbeidet vant HF andre pris ved utdelingen av Utdanningskvalitetsprisen til NOKUT for 2008.

Gjennom deltagelse i dette prosjektet oppdaget jeg en interesse for arbeidsmarked som jeg ikke visste at jeg hadde. Og derfor er jeg ivrig leser av Aftenposten Jobb hver søndag.

Thomas André