Jeg hadde eksamen i forrige uke. Hva får en student til å frivillig gjennomgå eksamensstresset flere ganger i halvåret, år etter år, gjennom hele studiet? Det er kanskje ikke så lett å svare på vegne av andre studenter, men jeg kan svare på vegne av meg selv.

For det første syns jeg det er spennende å studere i seg selv, og man ønsker jo gjerne vite hvilke resultater man oppnår, dessuten vil en jo gjerne ha bekreftelse på det arbeidet man legger ned i studiene. Jeg kunne ikke tenkt meg å bruke så mye tid på studiene og på det å lære, hvis jeg ikke i tillegg til at jeg lærte ting også fikk en bekreftelse på det jeg lærte og hvor godt jeg lærte meg det.

For det andre så er det en gylden anledning til å øve på å arbeide under press, noe man ikke nødvendigvis får så mye øving med ellers i studiet. Det er noe av faren ved å ha totalt ansvar over sin egen læring. Det er du selv som bestemmer om og når du skal lese, hva du leser, om du drar på forelesning eller ikke osv. Som student legger man opp sine egne dager, det er befriende. Studietiden er kanskje den frieste tiden du har som voksent menneske, med unntak av pensjonisttilværelsen. Da er det faktisk positivt at man mot slutten faktisk også får vist at man takler å jobbe under det presset som eksamenen faktisk er. Selv om det er frivillig.

Studietiden er kanskje den frieste tiden du har som voksent menneske, med unntak av pensjonisttilværelsen.

En annen ting er jo at det er spennende, faktisk. Jeg er såpass glad i studiene mine at selv eksamen blir spennende. I allefall hvis man får spennende eksamensoppgaver.

Jeg tok for eksempel emnet politisk journalistikk dette semesteret. Siden dette er det temaet jeg skriver masteroppgave om så syns jeg det er spesielt engasjerende. Eksamensoppgaven var å analysere fjernsynsmediets rolle i valgkampen og å drøfte Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom av Norge, i saken mellom TV Vest og staten Norge, angående politisk reklame. For alle som meg, som er interessert i politikk og journalistikk er dette en meget spennende oppgave.

Og selv om det er kjempestressende når man sitter midt i eksamensfasen er det spennende å få en oppgave som man virkelig må jobbe med, og som man lærer noe av å jobbe med.

Thomas André