Her i MiFA promoterer vi ikke en politisk ideologi eller et politisk system, men vi ønsker å øke engasjementet og samfunnsdeltagelsen både blant minoriteter i Norge, men også ellers. Hos majoritetsbefolkningen er jo også et mål å spre kunnskap og gode holdninger til integrering og minoriteter.

Aftenposten har nylig gått med for å promotere det positive tiltaket valgprat.no. Her kan man få oversikt over veldig mange av Norges politiske bloggere. Dette er en ypperlig måte å gjøre seg kjent i det politiske meningsmangfoldet på. Etter sommeren starter valgkampen for fullt og i september er det stortingsvalg. Hver stemme teller.

Men husk å vær kritisk før du sluker alt som står i en blogg. En blogg er i utgangspunktet subjektiv, bestående av personlige meninger. Det er ikke annerledes med en politisk blogg. Dette er personlige meninger om politikk. Bruk de som en oversikt over meningene som finnes der ute. Eller et utgangspunkt for eget politisk engasjement. Se hvilke saker som rører seg der ute i bloggverdenen. Kanskje det er noen saker som engasjerer deg?

Men gå alltid tilbake til den viktigste kilden. Partiene som stiller til valg, det er disse partiene og personene du skal stemme på. Finn de partiene som ligger deg nærmest.

Her har du lenker til partiene som sitter på Stortinget i dag og deres ungdomspartier, for å ikke legge noen føringer tar jeg dem i alfabetisk rekkefølge:

ArbeiderpartietAUF.
Fremskrittspartiet FpU.
HøyreUnge Høyre.
Kristelig Folkeparti KrFU.
SenterpartietSenterungdommen.
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Ungdom.
VenstreUnge Venstre.

Gå inn og titt på partiene. Orienter deg i det politiske landskapet og godt valg til høsten!