Arul holdt følgende inspirerende innlegg om høyere utdanning til elever i 3. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo. Arul går selv i 3. klasse og har planer om å studere psykologi til høsten

Kunnskap!

Jo mer kunnskap, desto bedre er det! I en verden hvor vi leter etter erstatninger og fornybare ressurser er kunnskap veldig viktig! Kunnskap er nemlig en fornybar ressurs, som kan bli brukt om og om igjen, og til og med bli utviklet!

Selvutvikling!

Dessuten utvikler vi oss selv gjennom høyere utdanning. Vi får større kunnskap om ting, og begynner å tenke annerledes på ting. Vi får rett og slett en bedre grunnmur og stå på!

Tenke kritisk!

Vi lever en verden med masse informasjon. Ved å ta høyere utdanning utvikler vi evnen til å tenke kritisk og dermed skille mellom nyttige og unyttige informasjon.

Egne meninger!

Vi kommer til å stå for det vi mener og ikke gi oss for lett i en diskusjon eller debatt. Nettopp fordi vi har så stor kunnskap om emnet!

Forstå verden man lever i!

Det er ikke lett å forstå verden man lever i, ikke for en diplomat engang. Men utdanning vil gjøre det lettere.

Bli inkludert!

Utdanning er en måte å delta i det sosiale samfunnet på, bli inkludert av noe stort!

Utvikle ferdigheter!

Vi kommer til å utvikle mange ferdigheter som vi senere i livet har bruk for. Som f. eks: skriftlige ferdigheter, digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter og analytiske evner.

Utdanning gir oss tyngde!

Forebygger kriminalitet!
Hva tror dere gjennomsnittskarakteren til en gjerningsmann er?

Fremtidens medisin!

Ved å ta høyere utdanning former vi ikke bare vår fremtid, men også fremtiden til de som kommer etter oss! Vi kan være med på utvikle samfunnet. Noen i salen her er kanskje den som kommer til å finne kur mot Aids/Hiv? En annen er kanskje vår fremtidige statsminister? Vi kan være med på forandre verden! Bekjempe fattigdom, sykdom og krig!

YES YOU CAN!!