Livet er en eneste lang utdanning, valget jeg står overfor er ikke nødvendigvis et valg for livet. Dette fjerner noe av det skremmende ved å måtte ta et valg nå.
I forrige innlegg ga jeg utrykk for at valget jeg står overfor er mellom arkitektur eller internasjonale studier. Den dagen var det internasjonale studier, i dag kunne det like så godt vært statsvitenskap eller jus. Heldigvis har jeg i tiden etter at jeg har søkt opptak til høyere utdanning muligheten til å omrokere prioriteringslisten på samordna opptak.

Et hovedmål med min videre utdanning er å styrke min kunnskap om internasjonal rett, diplomati og bistand. Jeg mener disse utdanningene gir meg yrkesmuligheter som ivaretar min sterke interesse for mennesker. Dette kan også tilfredstilles gjennom andre utdannelser. Grunnen til at jeg velger de nevnte studier er at de gir meg et vidt spekter av karrieremuligheter. Selv om jeg velger en av de nevnte utdannelser betyr ikke det at yrkesveien min er endelig fastlagt.

🙂