I MiFA har vi mange engasjerte og dyktige veiledere som jobber med kurset MiFA-pilot. De er alle studenter ved Universitet i Oslo og er en variert og sammensatt gruppe fra forskjellige studieretninger. En av dem er Ida Sjølander. Hun har vært veileder for pilotene ved Manglerud videregående skole, men i år er hun på Nydalen.

Hva studerer du?
Master i samfunnsgeografi.

Hvorfor valgte du dette?
Jeg syntes samfunnsgeografi gikk inn på mange spennende temaer som globalisering, byutvikling, nord-sør konflikten og klimaendringer. Det er et veldig omfattende og bredt studieprogram, noe som passet meg bra ettersom jeg ikke helt visste hva jeg ville studere da jeg begynte.

Hvordan ser du for deg din videre karriere?
Jeg er fremdeles ganske usikker. Jeg tenker at en god dæsj tilfeldigheter kommer til å påvirke min fremtid. Veien til «drømmejobben» er nok kronglete for min del, men dette skremmer meg ikke. Jeg ønsker allikevel en jobb som enten er knyttet tett opp mot studiet mitt eller som bygger videre på de arbeidserfaringene jeg har. Jeg ser for meg enten en jobb innenfor planleggingsfeltet(gjerne byutvikling) eller arbeid rettet mot mangfold og integrasjon. Kanskje blir min masteroppgave avgjørende for veien videre?