Enja er en av våre nyeste veiledere i MiFA. Hun var tidligere pilot i kurset MiFA-pilot da hun gikk på Hartvig Nissen videregående skole. Nå er hun bachelorstudent ved Universitet i Oslo og er veileder for Hartvig Nissen.

Hva studerer du?
Jeg studerer Internasjonale studier. Det er et tverrfaglig studie der man lærer om verden fra ulike synsvinkler – både historisk, juridisk, økonomisk og politisk.

Hvorfor valgte du dette?
Det jeg synes er fantastisk med mitt studie er at jeg lærer noe som har en veldig tydelig relevans. Plutselig forstår jeg hvordan verden henger sammen. Hvilke maktforhold er det som gjør at verden er som den er? Hvilke krefter er det som arbeider i kulissene? Når jeg leser i en avisa, kan jeg med en gang trekke linjer til pensum.

Hvordan ser du for deg din videre karriere?
Det som er både kanskje litt skremmende og veldig spennende med samfunnsfaglige fag, er at karriereveiene etter endt studie er veldig åpne. Studiene er ikke profesjonsrettet og det vil si at de leder ikke fram til et spesifikt yrke, men man har i stedet et hav av muligheter og steder der man kan bruke kunnskapen sin. På mitt studie er det mange som drømmer om å drive som diplomater, jobbe på en ambassade, i FN, i UD eller i en avisredaksjon. Jeg personlig kunne tenke meg å jobbe med utenrikspolitikk, men igjen: veivalgene er åpne og veien blir til mens man går – noe som kanskje er spesielt tydelig med mitt studie, fordi man hele tiden oppdager nye perspektiver og vinklinger på den tiden vi alle er en del av.