Høsten 2011 ble Vilde Strand, Eila Betina Madsen Basma og Thea Olsen fra Bjørnholt videregående skole valgt ut til å være med på MiFA-pilot prosjektet. Utover høsten hadde de flere kurskvelder, og begynte etter hvert å planlegge sitt eget prosjekt. Målet med prosjektet til pilotene på Bjørnholt var at de ville ha fokus på elevgruppen de skulle presentere for, som var videregående elever på VK1.

De valgte derfor å lage en spørreundersøkelse for å finne ut hva elevene på VK1 egentlig var interessert i og hva de trengte mer informasjon om når det gjaldt høyere utdanning. Denne undersøkelsen ble lagt ut på Fronter.

Ut fra resultatene de fikk fra undersøkelsen bestemte MiFA-pilotene på Bjørnholt å lage en film med «5 på gata». Til slutt gjennomførte de en presentasjon av prosjektet hvor de, i tillegg å vise filmen «5 på gata», inviterte Kristin Vasbø, som er postdoktor ved Pedagogisk Forskningsinstitutt. Elevene på presentasjonen fikk også kloke tankevekkende ord fra Eila, Vilde og Thea.