Som MiFA-pilot får man være med på seks spennende kurskvelder i løpet av høsten og vinteren. Temaene for de ulike kurskveldene varier litt fra år til år. Her er tre eksempler fra fjorårets kurskvelder, som handlet om alt fra verdier og dialog til globalisering, livet som student og presentasjonsteknikk. 

Kurskveld om verdier og dialog: 

Kurskvelden om verdier og dialog ble ledet av MiFA-veilederne Tony og Khadija, og en av problemstillingene de tok opp var hva som bestemmer hvor mye verdi noe har. Hva er det som gjør at vi verdsetter ting ulikt? Og kan man ha ulike verdier, men likevel bli enig om at ulike ting er like bra?

Det andre temaet denne kvelden var dialog, og her diskuterte deltakerne hva dialog egentlig er, og hva som er forskjellen på dialog og agressiv retorikk.

Målet med kurskvelden var blant annet å få deltakerne til å lære seg å nyansere synspunktene sine, og å få dem til å tenke på at ulike mennesker med ulike bakgrunner likevel kan ha samme verdier, og at hvis verdiene er ulike så trenger det ikke å bety at de ikke er like gode for dem det gjelder. Videre skulle de lære å legge vekt på respekt for hverandre under dialog, blant annet gjennom ordbruk og retorikk.

Kurskveld om livet som student:

Konseptet for denne kurskvelden var Talkshow, og deltakerne var publikum mens MiFA-veilederne Mabroor, Bao og Aisha var verter for showet, som handlet om livet som universitetsstudent.

Deltakerne fikk høre om hvordan det er å være student ved UiO og hvordan studentens hverdag er for en som bor hjemme og en som bor for seg selv. De fikk også mulighet til å stille spørsmål om livet som student.

Videre gjorde de praktiske øvelser hvor de blant annet skulle de gjette hva noen personer hadde studert på bakgrunn av informasjon om hva de jobbet med nå.

Helt til slutt holdt veileder Aisha et spennende og informativt innlegg om hennes erfaring som student på universitetet. Her tok hun blant annet opp hvor viktig det er å engasjere seg ved siden av studiene, og alle mulighetene som finnes for å gjøre det ved UiO.

Kurskveld om presentasjonsteknikk: 

Kurskvelden om presentasjonsteknikk ble holdt av MiFA-veilederne Enja og Saqib, og her fikk deltakerne nyttige tips  om hva det er viktig å huske på når man holder en fremføring. Kurslederne gikk gjennom tre viktige punkter: Samarbeid, kontakt med publikum og bevissthet om hvordan man fremstår.

Målet med kurset var å vise at samarbeid er viktig både i planlegging og fremføringsfasen, og at selve fremføringen også er et samarbeid mellom de som holder den og publikum. Videre lærte deltakerne at det er viktig å være bevisst på hva man utstråler gjennom kroppsspråk og stemmebruk, og i løpet av kurskvelden fikk de en rekke praktiske øvelser som skulle gjøre dem mer bevisste på hvordan de fremstår for andre.