Masterstudent, impro-skuespiller og sentralstyremedlem i Changemaker. Haakon Gjerløw er en mann med mange jern i ilden. Nå har han også blitt MiFA-veileder på Hartvig Nissens skole, og her kan du lese mer om hvordan Haakon sjonglerer studier, skuespill og styreverv. 

Hva studerer du – og hvorfor valgte du dette?

Jeg studerer det beste faget på Blindern, statsvitenskap. Egentlig skulle jeg bli skuespiller. Men siden jeg trengte noe å gjøre før jeg ble stjerne, så begynte jeg å studere. Jeg har alltid vært opptatt av samfunnsspørsmål, og titta gjennom internettsidene til UiO. Statsvitenskap så mest lovende ut, og det viste seg å være en fulltreffer!

Hva kan du tenke deg å jobbe med når du er ferdig med studiene?

Alt! Rådgivning, politikk, diplomati, lobbyvirksomhet, journalistikk, forsker, i næringsliv og offentlig byråkrati. Det ligger an til å bli noe innenfor humanitære, helst internasjonale, organisasjoner, men vi får se hvor vinden blåser. Med statsvitenskap fra UiO er ikke jobb et stort problem.

Du er med i Changemaker. Hva slags organisasjon er det, og hva er din jobb der?

Changemaker er en ungdomsorganisasjon under Kirkens Nødhjelp. Vi er særlig opptatt av internasjonale urettferdighetsspørsmål. Men siden det favner så bredt jobber vi på mange fronter: gjeldsspørsmål, våpenproduksjon og handel, klima, patentrettigheter, oljefondsinvesteringer og mye mer.

Jeg sitter i sentralstyret. Vi organiserer og administrerer en del, og tar avgjørelser for organisasjonen gjennom året. I tillegg sitter jeg i et politisk utvalg for fred, som jobber med ting som våpenhandel.

I Changemaker jobber vi aktivt opp i mot norske lokale og nasjonale politikere. I slike organisasjoner får man en gyllen mulighet til å lære litt om politikk i praksis.

Har du noen tips til studenter som vil engasjere seg ved siden av studiene?

Det er veldig enkelt å engasjere seg. Titt litt rundt etter ting du liker. Og ta kontakt. Som student kan du bli medlem i en rekke studentorganisasjoner. Bruk dette tilbudet! Det gir deg et sosialt liv, som er helt nødvendig for å fullføre studiene. Og ikke vær redd for at du ikke har tid. Du har tid.

Helt til slutt: Du driver jo med teater. Fortell litt om det!

Jeg driver med improvisasjonsteater sammen med teatertruppen Borgarting Impro. Improteater en en teaterform hvor man ikke har manus, men improviserer. Det er særlig knyttet til humor, og både Harald Eia og NRK programmet “Løvebakken” har sine røtter i improvisasjonsteateret. Borgarting Impro spiller på festivaler rundt om kring i landet om sommeren, og dessuten er vi med på Det Andre Teatret i Oslo, som er en egen scene for improvisasjonsteater. Det er veldig gøy!