Én søknad. 46 universiteter og høyskoler. Fra nå og utover handler alt om én ting for landets avgangselever på videregående: Samordna opptak.

Fredag 1. februar åpnet Samordna opptaks nye nettsider for opptak til høyere utdanning. Der logger du deg inn og oppretter en søknad, som du kan endre på helt frem til 1. juli. Det betyr at selv om du tror at det er medisin i Bergen du vil søke på i dag, så gjør det ingenting om du ombestemmer deg i neste uke og heller vil søke på ernæring i Oslo. Eller om du ombestemmer deg igjen i juni, og finner ut at det faktisk var medisin i Bergen du ville begynne på uansett. Så lenge søknaden er sendt inn innen fristen 15. april, kan du alltid bytte om på de ti utdanningsvalgene du har lov til å ha med i søknaden.

15. april, altså. Det er den magiske datoen. Men for noen er det 1. mars som gjelder. For eksempel hvis du vil søke på Politihøgskolen, har utdanning fra utenfor Norden eller søker på særskilte vilkår. Er du i tvil om du bør søke innen 1. mars, sjekk med studiestedet og les nettsidene til Samordna opptak nøye.

Nettsøknaden er dessuten bare første steg. Etter at du har registrert en søknad på nettet må du skrive ut et følgeskjema som du skal sende inn sammen med dokumentasjon. Husk at det også er en frist for å sende inn dokumentasjonen!

Så er det viktig at du følger med på epost. Er det noe feil med søknaden din, eller hvis det mangler noe dokumentasjon, vil du få en epost hvor du blir bedt om å sende inn det som mangler. Det er ofte kort frist for å svare på slike eposter, så sjekk ofte!

Og når du i løpet av sommeren får tilbud om en studieplass, er det viktig at du husker å takke ja. Det gjør du innen fristen 26. juli.

Så var det hva man skal søke på, da. Alle utdanningstilbud som du kan søke på gjennom Samordna opptak, finnes i SØKERHÅNDBOKA. Søkerhåndboka burde bli din beste venn, og der står alt du trenger å vite om søking og opptakskrav til de ulike studieretningene. Les den nøye!

Lurer du på hva som var poenggrensene i fjor for å komme inn på de studiene du har lyst til å søke på, så kan du lese mer om det her. Medisin, odontologi, profesjonsstudiet i psykologi, fysioterapi, ernæring og nanoteknologi var blant studiene som hadde høyest opptakskrav i fjor. Men husk at det ofte er lurt å søke seg ut av de største byene og vekk fra de mest populære studiestedene. Det er ofte lettere å komme inn på populære studieretninger hvis du er villig til å flytte til et mindre sted!

En generell tendens i Norge de siste årene, er at unge velger bort de estetiske fagene til fordel for «sikre» utdanninger som lærer, ingeniør og sykepleier. Men som Liv Tørres sa på MiFA-kurskvelden om karriere og arbeidsliv, er det også viktig å velge ut fra hva du har lyst til å drive med i framtida. Husk at det er ditt valg – ikke foreldrene dine sitt!