Har du sett kampanjen Har du det i deg? Der testes kjendiser og forbipasserende i om de hadde takla det utfordrende, men spennende læreryrket.

På MiFA-bloggen denne uka møter du Øystein og Tone som begge har vist at ja, de takler det. De jobber som lærere i ungdomsskolen, har begge studert på UiO og engasjert seg i Radio Nova ved siden av studiene. Og det var først etter at de var ferdige med studiene at de fant ut at det var lærer de ville bli.

Hva har du studert og hvorfor valgte du akkurat det?

ØYSTEIN: Før jeg ble lærer studerte jeg ved UiO.  Der startet jeg med grunnfag i sosiologi, før jeg tok grunnfag i religionshistorie. Etterhvert ble det lagt om fra grunnfag til bachelorprogrammer, så da falt valget på MØNA – Midtøsten og Nord-Afrika-studiet. Dette tok jeg over mange år, og med fordypning i persisk språk. I tillegg har jeg et par emner om Japan. Jeg studerte utifra interesser og litt utfra tilfeldigheter. Jeg tenkte lite på en karriere etter studiene, og mer det som virket spennende.

TONE: Jeg har en master i Statsvitenskap fra UiO, og praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Buskerud. At det ble UiO var vel egentlig litt tilfeldig – det er gjerne sånn når man er fra Oslo, tenker jeg. Jeg visste at jeg ville ha høyere utdanning, men ikke nøyaktig hva. Jeg har også en del engelsk, fordi jeg tenkte at språk trenger man alltid, og nesten uansett hvilket fag jeg kom til å studere seinere, så ville mye av pensumlitteraturen være på engelsk, og det ville være en fordel å kunne språket godt. Det stemte, og til dags dato er det det faget jeg trivdes best med under studiene, og som jeg har hatt mest nytte av i ettertid

Dessuten var jeg et år i Argentina mens jeg var på bachelornivå. Jeg kunne ikke spansk da jeg dro, og planen min om å ta fag samtidig som jeg lærte språket viste seg å være ganske urealistisk. Jeg endte opp med å ikke ta noen eksamener, men lærte allikevel spansk godt, og tok et semester med emner i spansk da jeg kom tilbake til Oslo.

Hvilke planer og ønsker hadde du for karrieren mens du studerte?

TONE: En stund håpet jeg å bli skuespiller. Universitetet var bare noe jeg gjorde mens jeg ventet på å komme inn på Teaterhøyskolen! Men så ble veien litt til mens jeg gikk. Etterhvert ble jeg aktiv i Radio Nova, og hadde store planer om å bli journalist.

ØYSTEIN: Jeg jobbet også mest i Radio Nova ved siden av studiene, og hadde lyst til å jobbe med radio (dvs NRK) etter studiene også. Så Nova-virksomheten var nok mer karriererettet enn studiene.

Hva var det som fikk deg til å ta valget om å bli lærer?

ØYSTEIN: Jeg jobbet noen år i Radio Nova etter studiene, men etter en stund måtte jeg i tillegg finne meg en annen jobb. Siden det ikke var lett å finne masse journalistjobber tipset moren min meg om at jeg kunne bli tilkallingsvikar på skolen hun jobbet på mens jeg søkte andre jobber. Og det viste seg å være fryktelig morsomt! Så fra å være et yrke jeg ikke hadde tenkt på i det hele tatt ble det et yrke jeg stortrivdes i. Jeg har mye kontakt med folk, ulike dager og gode kolleger.

TONE: Det endelige valget om å studere pedagogikk og bli lærer tok jeg etter at jeg hadde jobbet som vikar på en ungdomsskole i et år, og oppdaget at jeg trivdes veldig godt med det. Før det hadde jeg vært jobbet i NRK, skattedirektoratet og UDI før jeg fikk jobb som engelsk- og spansklærer.  Jeg hadde jobbet litt som vikar på timebasis mens jeg studerte, men i likhet med Øystein hadde det  aldri falt meg inn at det var noe jeg ville bli.

Men en lærer og en journalist har mye til felles i det at de skal ha oversikt over et stort fagområde, som de skal forsøke å formidle på en enkel måte. De skal bidra til danning i samfunnet. De er viktige for at demokratiet skal fungere, for at alle skal ha mulighet til å ytre seg og bli hørt. Så slik sett tror jeg at jeg hadde hatt det i meg hele tiden.

Hvor jobber du nå?

TONE: Nå jobber jeg på ungdomsskolen – som i alle fall var det siste jeg skulle! Jeg trivdes ikke særlig godt på ungdomsskolen da jeg gikk der selv. Men det er (heldigvis) noe helt annet å være tilbake der som voksen. For tiden underviser jeg i engelsk og spansk, og håper å få klassen min i samfunnsfag etter hvert.

ØYSTEIN: Jeg har jobbet på Østerås Ungdomskole siden høsten 2007. Nå underviser jeg i matematikk og naturfag på 9. og 10. trinn. Samt at jeg har en god del spesialundervisning (stort sett i matematikk) på samme trinn.

Hvilke kunnskaper fra studiene  bruker du i lærerjobben din?

ØYSTEIN: Tja, godt spørsmål. Da jeg underviste i samfunnsfag og RLE fikk jeg mye nytte for fagene mine, i og med at jeg hadde en del bakgrunnskunnskap og følte meg trygg i fagene.  Nå som jeg underviser i realfag har jeg måttet etterutdanne meg i dette. Tror egenskapen til å erhverve meg ny kunnskap fort har hjulpet meg en god del. Jeg kan lese meg opp på ukjent stoff og fremstå rimelig sikker i klasserommet. Jeg vet hva det kreves for å lære noe nytt.

TONE: Studieteknikk! Det kan jo ikke elevene. Det bekymrer meg at de har gått sju år på skolen, og fortsatt strever de med å trekke ut det viktigste av en tekst. Mange kan ikke skrive stikkord, oppsummeringer eller lignende. Når de øver til en prøve, så setter de seg ned og pugger hele teksten fra læreboka. Det er jo bare tull.

Fra studentradioen (og teater) så er evnen til å improvisere gull verdt – uansett hvor godt forberedt man er, så skjer det ting i en klasse som gjør at man må endre på opplegget sitt. Og en del ganger rekker jeg ikke å være så godt forberedt som jeg skulle ønske.

Fagkunnskapen er selvfølgelig også uvurderlig, og så har jeg stor nytte av det jeg lærte på PPU. Mange klager over at pedagogikken er veldig teoretisk og langt unna klasserommet, men for meg har det vært et veldig godt grunnlag, og gjort meg mye mer bevisst på hva jeg gjør i klasserommet, og hvorfor jeg gjør det.

Hva er fordelene med å bli lærer etter å ha studert noe annet først?

TONE: Jeg ser bare fordeler. Som ungdomsskolelærer skal man ikke bare undervise faget sitt, men man skal være til stede som en viktig voksenperson for elevene, på et tidspunkt hvor mange er i opposisjon til egne foreldre. Da er det viktig å være nettopp det – voksen – og å ha erfaringer fra ulike miljøer, og ulike typer arbeidsliv.

ØYSTEIN: Fordelen er nok at man prøvd litt forskjellig og har kunnet fordype seg utfra egen interesse og ikke fordi det skal læres bort. Samtidig er det en ulempe at man ikke har lært hvordan man best mulig kan formidle fag til mindre kunnskapsrike personer. Jeg måtte lære meg et nytt språk da jeg først begynte som lærer.

Jeg tror uansett at det er mange veier til yrket og at veiene har sine fordeler og ulemper. Jeg er glad for at jeg har kolleger som har ulike bakgrunner, fordi vi kommer inn med et litt ulikt perspektiv og utfordrer og lærer av hverandre.

Lyst til å bli lærer? Les mer om yrket her og søk her.