En bacheloroppgave kan brukes til mer enn bare å fullføre et studie.

Mange bachelorgrader (treårig studie) har en avsluttende bacheloroppgave. Omfang og form på disse kan variere fra studie til studie. For veileder Silje var oppgaven svært åpen. I hennes bacheloroppgave i Kultur og Kommunikasjon ved UiO valgte hun derfor å skrive om noe hun interesserer seg for: Friluftsliv. Oppgaven tok for seg de nye fjellvettreglene fra 2016, og så på underliggende fortellinger om turgåere og natur man kan lese ut fra dem.

Oppgaven ble så god at Silje fikk mulighet til å skrive den om til en kronikk og publisere den i Fjell og Vidde, Den norske turistforeningens medlemsblad. Bladet distribueres til over 150.000 medlemmer.

Det finnes altså gode muligheter for å kombinere studier og egne interesser, og da blir det jo også ekstra morsomt å være student!