Det kan være vrient å velge hva man skal studere. Det er utallige studieprogrammer å velge mellom, og det kan være vanskelig å vite hvilke jobbmuligheter de gir.

Én ting er at medisin fører frem til lege og juss til jurist, men hva blir en statsviter, eller en samfunnsgeograf? For mange er visshet rundt muligheter som venter en ved studieslutt til stor hjelp og motivasjon for både å ta et studievalg, og for å fullføre studiene. Når målet er klart definert og henger å dingler foran deg som en saftig gulrot – ja, da klarer du søren meg å sitte en time ekstra for å lese til eksamen!

Det er nettopp derfor alle MiFA-piloter får muligheten til å være med på bedriftsbesøk. I februar skal vi besøke tre kjente bedrifter, NRK (Norsk Rikskringkasting), Røde Kors og PST (Politiets Sikkerhetstjeneste). Dette er en fantastisk mulighet for å få innsikt i hvilke type utdanninger som kan lede til jobb hos disse, hva de ser etter i arbeidssøkere og hvordan det er å jobbe på tre attraktive arbeidsplasser i Oslo.

Alle MiFA-piloter må delta på minst ett bedriftsbesøk for å få kursbevis. Det vil ikke bli ført fravær på skolene deres for de bedriftsbesøkene dere deltar på. Dette er opplegget for de tre besøkene:

NRK

Tid: tirsdag 7. februar fra kl. 12.00-15.00
Sted: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
Oppmøte: 11.45 i Radioresepsjonen

I NRK Medieutvikling jobber designere, utviklere, prosjektledere, strateger og analytikere sammen for å finne de beste ideene for de beste produktene for brukerne våre. Vi lager apper, nettsider og tjenester for smartklokker, smartTV, appleTV og andre nye dingser som kommer etterhvert. Målet er at alt innhold NRK har på tv, radio, nyheter og vær skal være tilgjengelig der du vil ha det og når du vil ha det! Vi vil fortelle om hvordan vi jobber med å utvikle digitale tjenester i NRK og hvilke kompetanser som er involvert for å kunne skape produkter i verdensklasse.

PST

Tid: onsdag 8. februar fra kl. 14.30-16.30
Sted: Nydalen Allé 35
Oppmøte: 14.05 utenfor BI

Politiets sikkerhetstjeneste har i hovedsak ansvar for å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. En sentral del av arbeidet består i å samle informasjon om enkeltpersoner og grupper som mulig utgjør en trussel, analyse og risikovurderinger, etterforskning og andre operative tiltak. PST har medarbeidere med svært forskjellig utdanningsbakgrunn, og dermed er det flere utdanningsvalg som kan være relevant for en jobb i PST.

14:30-14:50 – Ankomst og registrering
14:50-15:05 – Introduksjon til PST; hva er samfunnsoppdraget vårt og hvem er vi?
15:05-15:20 – Fordypning i en av kjerneområdene til PST med caser, diskusjon og spørsmål
15:20-15:30 – Pause
15.30-16:20 – Hvordan få jobb i PST; tips og triks i rekrutteringsprosesser og spørsmål
16:20-16:30 – Avgang

NB! Av sikkerhetsmessige årsaker har PST bedt MiFA om å melde inn fullt navn, telefonnummer og fødselsnummer på alle som skal delta. Dette er standard prosedyre for alle som skal besøke PST og et krav for å være med på opplegget. Du må også ha med deg og vise frem legitimasjon med navn og bilde som samsvarer med ditt fulle navn. Alle vil bli bedt om å legge fra seg mobiltelefoner, nettbrett, PC og smartklokker i låseskap før de går inn.  Har du spørsmål om dette? Ta kontakt med Malin.

Røde Kors

Tid: tirsdag 14. februar fra kl. 11.30-14.30
Sted: Hausmanns gate 7
Oppmøte: Utenfor inngangen kl. 11.15

Røde Kors er verdens størte humanitære bevegelse som hjelper mennesker over hele verden, samt i nærmiljøene i Norge. Røde Kors skal avdekke og hindre nød, gi respons og lindring når kriser oppstår og styrke lokalsamfunnet. I Røde Kors finnes det både muligheter for faste ansettelser og de har i tillegg et stort utvalg av frivillig-jobber i språksentre, kafeer, leksehjelp og mye annet.

11.30 – 12.00 Intro ved HR: Mange kjenner til Røde Kors, men hvem er det som jobber i Røde Kors? Våre folk har mangfoldig utdanningsbakgrunn som dere vil høre mer om.

12.00 – 13.00 Simulert Task Force ved Internasjonal avdeling: Når en katastrofe inntreffer kan Røde Kors sette opp en Task Force for å se om og hvordan vi kan bidra. Her har alle en spesifikk rolle og et ansvar. Ved å være med på en simulert Task Force kan dere få et innblikk hvordan Røde Kors opererer i krisesituasjoner.

13.00 – 13.45 Kommunikasjon og marked har mange viktige ansvarsområder.

En medarbeider i politikk- og folkerettseksjonen vil fortelle om hvordan Røde Kors jobber med politisk påvirkning og spekteret av yrkes- og utdanningsbakgrunner som finnes hos medarbeiderne som jobber innenfor dette feltet

En medarbeider i kommunikasjonsseksjonen vil fortelle om hvordan Røde Kors jobber med kommunikasjon (og markedsarbeid), hvordan Røde Kors organiserer dette arbeidet og spekteret av yrkes- og utdanningsbakgrunner som finnes hos medarbeiderne som jobber med dette feltet

13.45 – 14.30 Røde Kors Ungdom: Røde Kors Ungdom er aktive i mange front – i møtet med dere skal de fokusere på relevant erfaring som ikke er studier, altså frivillig- og organisasjonserfaring.

Påmeldingen har startet, og du kan melde deg på ved å klikke her og registrere deg, innen 19. januar. Husk at påmeldingen er bindende, og at hvis du ønsker å bli med på flere og du har meldt deg på deretter, er oppmøte obligatorisk.