Som dere kanskje husker, ble det pratet noe om studieteknikk mot slutten av kurskveld 3, før jul (tema: Motivasjon og identitet). I og med at det gikk litt fort i svingene, har jeg kort tenkt å oppsummere punktene her på bloggen.

Nå som dere går inn i siste semesteret av VG3, er det greit med noen råd for hvordan man kan oppnå gode resultater i siste innspurt på skolen. Disse studieteknikk-tipsene er hovedsakelig tilpasset studentlivet, men er selvfølgelig også fullt egnet til videregående skole.

Fra mitt studentperspektiv vil jeg først og fremst anbefale hver og en å delta på alle forelesninger og seminarer. Man tenker kanskje at dersom man går glipp av én eller to forelesninger eller seminarer, er det null stress. Det kan jo lett kompenseres ved å lese seg opp på pensum selv, tenker man. Dette er feil. I hvert fall i de fleste tilfeller, slik jeg har erfart. På forelesning tar ofte foreleseren for seg, hvert fall på mitt studie, (samfunnsøkonomi) mer dagsaktuelle perspektiv, kommentarer og ytringer som ikke står i pensumboken. I tillegg, så har seminarer i større grad fokus på gjennomgang av oppgaver og diskusjon mellom studentene, noe man ikke får gjort på egenhånd. Å delta både på forelesninger og seminarer kan dermed, sammen med å gi deg et perspektivrikt syn på stoffet, gi deg en bredere forståelse av emnene. Dra på forelesninger og seminarer!

 

Råd 1: Få en god lesestrategi

Ofte når man skal lese på pensum, setter man seg ned forutsetningsløst og begynner å lese. Uten å planlegge hva, hvor mye og hvor lenge man skal lese. Det kan selvfølgelig gi et godt utbytte der og da, men til senere anledning, når du så skal repetere stoffet, vil denne biten ta lenger tid enn nødvendig. Her er noen tips for god lesestrategi:

  1. Finn læreplanmålet, evt. spørsmål som skal besvares. Ta utgangspunkt i disse og ha disse i bakhodet når du leser/noterer.
  2. Planlegg nøyaktig hvilke sider og hvor lenge du skal lese
  3. Les innholdsfortegnelsen nøye for å få oversikt over stoffet
  4. Bla deg frem til avsnittet eller underkapittelet som omhandler akkurat det spørsmålet du ønsker svar på (jfr. læreplanmål i tips 1).
  5. Skriv ned nøkkelord/notater som vil hjelpe deg å huske det du har lest (skriv med egne ord!)
  6. Les gjennom notatene du har skrevet etter at du har lest ferdig, og sørg for at de er forståelige til en senere anledning (når du skal repetere stoffet). Dersom pensumboken har sammendrag til hvert av kapitlene, kan det være nyttig å lese gjennom denne også som en kort oppsummering.
  7. Bruk videre faste intervaller for når du trenger å repetere stoffet. Når disse intervallene skal være presiserer du i fremtidsplanen (jfr. råd 7)

 

Råd 2: Bruk en kalender aktivt

Ha en kalender hvor du noterer daglige gjøremål. Dette er i ytterst grad anbefalt å ha som student – dette har jeg selv hatt stor nytte av. Kikk ofte på kalenderen din, gi tid til å planlegge og la den være fleksibel ved at du justerer den underveis.

 

Råd 3: Lær deg å si nei!

Som student vil man ofte ha en hverdag der det skjer mye. Parallelt med studiene, oppstår det mange sosiale arrangementer som det kan være vanskelig for studenten å si ”nei” til. På UiO vil man ofte ha en hverdag der det skjer mye. Dermed er det viktig å gi seg selv nok oppmerksomhet også.

 

Råd 4: Ha en kollokviegruppe

Dere husker kanskje begrepet ”kollokviegruppe” fra kurskveld 3, da begrepet var ukjent for de fleste. En kollokviegruppe er en gruppe studenter som møtes til avtalt tid for å arbeide med fagrelaterte temaer. Å samarbeide og utveksle ideer med andre medstudenter er ofte mer motiverende (sosialt) og kunnskapsgivende. Samtidig kan man styrke og hjelpe hverandre dersom den ene mestrer et fagfelt den andre er mer usikker på.

 

Råd 5: Forstå din egen studierytme

Finn ut når på døgnet du arbeider best, og om du fungerer best med stillhet eller liv rundt deg. Det er alltid bedre med kort og effektivt arbeid enn langt og sløvt arbeid.

 

Råd 6: Jobb kontinuerlig med emnene

Start med å lese pensum tidligst mulig i semesteret, så du ikke ender opp med å stresse deg ihjel under eksamensperioden. Fordel pensum, og jobb kontinuerlig med emnene, gjennom semesteret. Eksamensperioden bør kun være for repetisjon; ved å fylle inn kunnskapshull.

 

Råd 7: Lage en fremtidsplan:

Lag en plan for når du skal lese av hva av pensum, når du skal jobbe med innleveringer/oppgaver, og når du skal arbeide generelt med pensum. Kort sagt bør du planlegge alt arbeid knyttet til pensum. Unngå å ha for mye (urealistisk planlegging) eller for lite (sløv planlegging) å gjøre i periodene du planlegger å jobbe med pensum.

 

Råd 8: Formuler med egne ord:

Å skrive notater med egne ord, og ikke ordrett som pensumboken, får de aktuelle nervetrådene i hjernen til å koble sammen ting for så å huske ting bedre. Du vil vel huske pensum best mulig?

 

Råd 9: Ikke vær redd for det du ikke kan!

Mange studenter tror de kan for lite, og har for liten tro på seg selv. De oppdager hvor mye kunnskap andre samfunnsmedlemmer har, og setter for stor oppmerksomhet på det. Det kan derfor virke flaut eller skummelt å komme med egne ytringer eller å delta på seminarene. I stedet bør man fokusere på å frigjøre kunnskapen man allerede har, og deretter bearbeide denne. Du kan mye mer enn du tror!

 

Råd 10: Ta deg Fri!

Studentlivet handler ikke kun om lesing. For å styrke motivasjonen, og for å få hjernen til å hvile litt, er man nødt til å ta seg fritid i blant. Mer presist sagt; ta deg fritid uten dårlig samvittighet! Dersom man tar seg fri parallelt med at man har dårlig samvittighet for at man ikke leser, bærer man på seg unødvendig stress. Å ta seg fri, og å nyte denne fritiden fullt ut, resulterer i et sunt og balansert studentliv.

 

Så da er det bare å ta rådene i betraktning, så vil resultatene forhåpentligvis lyse. Lykke til!

-Bezawit, MiFA-veileder