Formidling var et av hovedtemaene på tirsdagens kurskveld. Her finner du en oppsummering du kan bruke frem mot din egen presentasjon av prosjektarbeidet.

Gjennom formidlingskurset ble det lagt særlig vekt på tre ting:

 1. Bruk og vær bevisst egen kropp
 2. Bruk og vær bevisst egen stemme
 3. Det er lov å være nervøs

Formidling kan man si er en form for kommunikasjon – noe som kan defineres som «En intendert handling med mål om å gjøre et budskap kjent for, og forstått av, bestemte andre.» Kommunikasjon handler altså om å overføre et budskap til noen utvalgte mennesker hvor målet er at de har forstått og mottatt budskapet. Videre kan vi si at formidling handler om å overføre dette budskapet på en så virkningsfull måte som mulig.

For å på best mulig måte unngå støy – som er alt det som står i veien for at et budskap kan overføres på en virkningsfull måte – må formidleren ta i betraktning en rekke ulike faktorer.

 1. Kroppsbruk
  – Rett deg opp – brett deg ut
  – Ha bakkekontakt
  – Bevegelse og gestikulasjon
  – Ha et levende ansikt
  – Bruk blikket aktivt
 2. Stemmebruk
  – Snakk høyt og tydelig
  – I tvil om alle hører deg? Spør!
  – Varier tempo og volum
  – Bruk trykk og pauser
  – Vær bevisst på dialekt/sosiolekt
 3. Våre beste tips mot nerver
  – Visualiser situasjonen du skal inn i, på forhånd
  – Vær bevist kroppens reaksjonsmønstre
  – Pust!
  – Gå på do i forkant
  – Tørr munn? Drikk eller bit deg i tunga
  – Ha bakkekontakt
  – Vær godt forberedt

Til sist: Øvelse gjør mester!

Lykke til med presentasjonene.