14. november møttes MiFA-piloter, veiledere og andre som var interessert i bli bedre kjent med UiO på Georg Sverdrups Hus på Blindern for årets andre kurskveld. Kursvkvelden var åpen for alle og det møtte opp rundt 140 mennesker for å lære seg nye ting om studiehverdagen og studievalget.

Vi fikk besøk av blant annet Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO som snakket om universitetetstilværelsen og hvorfor man burde velge Universitetet i Oslo. Vi fikk også høre litt om hennes hverdag og hvordan det er å lede en så stor institusjon.

Deltakerne fikk også veiledning i hvordan man bruker UiOs nettsider og introduksjon fra studentambassadørene. Etter en felles start fikk alle delta på to foredrag fra fire forskjellige fakulteter ved universitetet. Matematikk og naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, humanistiske og utdanningsvitenskapelige deltok og holdt presentasjoner om hva man kan studere ved deres fakulteter.

Vi gleder oss allerede til neste kurskveld som avholdes 5. desember, og ønsker alle andre som deltok velkomne til den andre åpne kurskvelden som avholdes 16. januar. Da vil det bli introduksjon til fire andre fakulteter. Takk for en flott kveld!