Karen O’Brian forsker på miljø og klima og fikk i 2007 Nobels Fredspris sammen med «Intergovernmental Panel on Climate Change». Hun deltok på kurskveld med MiFA den 5. desember i 2017 og vi var så heldig å få et intervju med henne.

Hvordan endte du opp der du er nå?

Jeg studerte internasjonale relasjoner og ble interessert i miljø og klima sent på 80-tallet på grunn av miljøbevegelsen på den tiden. Avskoging hadde nettop kommer under radaren og jeg forsto fort at jeg ikke hadde noen kunnskap om miljøspørsmålene, så jeg endte med å studere miljø og klima, «du vet, klima, økologi og sånne ting».

Så fra da jeg startet på masteren min handlet alt om å se på for eksempel hva klimaendringer betyr for Mexico, eller matsikkerhet og sånne ting. Jeg fant samfunnsgeografi da jeg skulle begynne på doktorgraden min og tenkte at «her er det jo en disiplin som tar for seg alle disse spørsmålene og synene sammen!». «Ofte er samfunnsgeografi vanskelig å finne, men også vanskelig å forlate».

Hvor ser du deg selv om 10 år?

«Om 10 år, oj». Jeg tror jeg mest sannsynlig kommer til å være aktiv med å engasjere kommuner, skoler og sikkert bedrifter som er i endring. Overvåke forskning og lignende, men i all hovedsak utfordre tankegangen til folk, fordi det er det som trengs å gjøres! Jeg er interessert i hvordan samfunnsfag forandrer våre tanker om endring! Jeg kommer nok til å undervise og forske litt fortsatt, men jeg vil drive påvirkningsarbeid slik at jeg har den størst mulige påvirkningen på folk!

«Ofte er samfunnsgeografi vanskelig å finne,
men også vanskelig å forlate»

Hva kan jeg gjøre i min hverdag for å gjøre noe med klimaendringene?

På den ene siden sier vi ofte at du må huske å bruke sykkelen din og den type ting, men jeg tror det virkelig handler om å lese, forstå og endre oppfatninger. «Tenk gjennom din egen tilnærming til endring». Ofte er det lett å si at vi skal endre verden, men endring er skummelt.

Jeg tror at man kan tenke gjennom endring i hver del av livet sitt og finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe andre gjøre slike endringer. «Du vet at bøker om personlig endring og politisk endring selger mye bedre enn bøker om klimaendringer». Så å få folk til å virkelig begynne å stille spørsmål ved ting og tenke at når du ser noen i avisen si at «vi ikke kan gjøre noe med det», så må du tenke «hva er egentlig deres tanke om hva endring er?».

Intervju med Karen O’Brien
05.12.17