Tirsdag 13. februar ble siste kurskveld før åpen dag og kursbevisutdeling avholdt på Georg Morgenstiernes hus på Blindern. Denne kvelden var det fokus på karriere og vi fikk foredrag fra karrieresenteret med Gisle. Resten av kvelden ble et opplegg om hvordan å velge studier og livet rundt studiene avholdt. Her fikk pilotene blant annet bruke UiO sine nettsider for å finne studier, sette opp budsjett og løse andre oppgaver knyttet til en studiehverdag. Takk til alle for en super kurskveld! Også gleder vi oss til å se alle igjen den 8. mars!