Vil du være med å skape bevissthet rundt høyere utdanning? Vil du bidra til at studentmassen ved UiO blir mer mangfoldig? MiFA søker deg som vil inspirere ungdom til å tenke nytt rundt studievalg.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede, undervise og være en rollemodell for elever i VG3 som deltar på kurset
 • Planlegge og gjennomføre kurskvelder i samarbeid med andre veiledere
 • Fortelle om utdanningsmuligheter og studier ved UiO

Om deg

 • Du er UiO-student, engasjert og liker å formidle
 • Du har interesser knyttet til feltet minoriteter og utdanning
 • Du trives i rollen som veileder og har gode sosiale evner
 • Du kan jobbe deltid f.o.m. 1. september 2018 t.o.m. 1.april 2019
 • Du kan delta på lønnet og obligatorisk opplæring i uke 34 (august) på dagtid

Vi tilbyr

 • Variert arbeid med muntlig kommunikasjon
 • Fleksibel arbeidsordning og gode betingelser
 • Lønnet opplæring i bl.a. formidlingsteknikk
 • Deltidsstilling som konsulent med timelønn (185,30/t)

Hva er MiFA?

Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA) jobber med å rekruttere en mer mangfoldig studentmasse. Kurset har som mål å inspirere ungdom til å tenke nytt omkring studievalg. Elevene blir kjent med ulike utdanningsretninger ved UiO, og følges tett opp av veiledere som deler sine erfaringer.

Som veileder jobber du med elever og rådgivere i skolen. Oppgavene består i å veilede, undervise og være en god rollemodell for elevene som deltar på kurset. MiFA samler omkring 100 elever til 7-8 kurskvelder fra september-mars.

Som veileder får du tildelt ansvar for 8-10 elever ved en videregående skole, og hovedansvar for én eller flere kurskvelder i samarbeid med en annen veileder i løpet av året. Arbeidsmengden vil variere fra 50- 150 timer i semesteret. Studenter med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Hvis du synes dette høres spennende ut, fyll inn søknadsskjemaet som du finner her.

Spørsmål rettes til Stine Øfsdahl
Mail: stine.ofsdahl@admin.uio.no
Telefon: 22 85 76 84

Søknadsfrist er tirsdag 15. mai