Årets kursplan

Hver kurskveld foregår på Blindern i ulike lokaler på campus. Vi bruker både auditorier, mindre undervisningsrom og grupperom.

 

19. September

Kick off: Velkommen til UiO og MiFA

Presentasjon av veiledere og kursopplegget. Hva er MiFA og overgangen fra videregående til studentlivet.

Sted: Helga Engs Hus, Blindern

 

14. Oktober Kl. 11.30-16

Kurskveld 1: Et bevisst studievalg

Motivasjon og identitet, hvordan komme i gang med studievalget, om å gjøre valg og speed date med veilederne.

Sted: Vilhelm Bjerknes Hus, Blindern

 

14. November Kl. 16-20

Kurskveld 2: Få oversikt over UiO

Vi presenterer ulike fagområder. Veilederne hjelper deg deretter å bearbeide informasjonen du har fått. Kurskvelden er åpen for alle så ta gjerne med en venn!

Sted: Georg Sverdrups Hus, Blindern

 

5. Desember Kl. 16-20

Kurskveld 3: Ett tema, flere innfallsvinkler

Hvordan kan vi diskutere temaet klima fra ulike faglige ståsteder? Professorer ved UiO deltar denne kvelden.

Sted: Eilert Sundts Hus, Blindern

 

16. Januar Kl. 16-20

Kurskveld 4: Få oversikt over UiO 2.0

Vi presenterer noen nye fagområder. Veilederne hjelper deg deretter å bearbeide informasjonen du har fått.

Sted: Ole-Johan Dahls Hus, Blindern

 

13. Februar Kl. 16-20

Kurskveld 5: Karriere

Er du klar for å søke utdanning? Denne kurskvelden får du satt alt du har lært på prøve.

Sted: TBA

 

8. Mars Hele dagen (Kl. 16-20)

Åpen dag og kursavslutning

Delta på Åpen dag ved UiO sammen med tusenvis av andre potensielle studenter. På ettermiddagen blir det kursavslutning for oss i MiFA – Pilot med utdeling av kursbevis, taler og en avrunding av kurset.

Sted: TBA