Godt nytt år!

Godt nytt år! Enda et år har gått og 2017 var nok et spennende år med mange spennende begivenheter. Både i politikken og for folk generelt, men ikke minst for MiFA. Vi har hatt mange spennende kurskvelder, men vi er ikke ferdig enda. Det hjelper ikke å se bakover, vi må se fremover!

Og se fremover skal vi, for allerede 16. januar kl. 16-20 holdes neste kurskveld. Den er åpen, så inviter med deg en venn! Påmeldingsskjema kommer veldig snart på Facebook-arrangementet som du finner her.

Vi minner også om at knutepunktet er åpent på Lucy Smiths Hus mandag til fredag 10-15 og der kan du få orientering om UiOs studietilbud og info om ulike studieprogrammer, svar på generelle spørsmål om opptakskrav og søknadsprosesser og henvisning videre til riktig kontaktpunkt på UiO ved konkrete spørsmål om emner eller studieprogrammer.

Veiledningssamtalen varer i ca. 20 minutter, og vi anbefaler at du gjør deg kjent med UiOs nettsider, og forbereder noen spørsmål før du kommer. Da har vi mulighet til å utnytte tiden på en god måte. Mer info finner du på knutepunktet sin hjemmeside her.

Om du likevel ønsker deg en liten tårevåt titt på året som har gått er det lett å søke på «2017 year in review» på YouTube 😉

La dette året bli supert!


Ett tema, flere innfallsvinkler

5. desember ble årets siste kurskveld avholdt på Eilert Sundts Hus på Blindern. På det Samfunnsvitenskapelige fakultetet møttes pilotene for å høre om hvordan man kan gå løs på et tema fra mange forskjellige innfallsvinkler. Vi tok for oss miljø og klima og så at det går å gjøre noe med klimaendringer, selv om man ikke studerer naturfag.

Vi hadde besøk av samfunnsgeograf og prisvinner Karen O’Brian som snakket om klimaendringene og hvordan vi kan forstå de fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og at vi kan gjøre noe for å endre det! Adrian tok oss gjennom case-oppgaver der vi gikk løs på problematikken fra andre perspektiver.

Vi takker for et supert semester og gleder oss til å se alle etter jul og nyttår 16. januar Kl. 16.00. Da blir det «Få oversikt over UiO 2.0» med nye fakulteter. Følg med på bloggen framover for mer nytt og spennende innhold, vi tar ikke ferie helt enda! (Til alle veiledere: lykke til med eksamen!) Til alle piloter: god jul!


UiO fra A til Å

Det er ikke alltid så lett med alle disse ordene. Derfor har vi samlet en liste over ord som kan være vanskelig å forstå og prøvd å forklare de lettest mulig. Kom gjerne med forslag til andre ord som du lurer på hva betyr eller om du har flere spørsmål til et ord på listen!

Akademisk kvarter

Før i tiden var det vanlig at en foreleser kunne komme inn til et kvarter for sent til sine egne forelesninger, derfor begynte man å ta høyde for dette kvarteret og kaller det nå akademisk kvarter. Dette er kvarteret mellom en hele time (eks. 10:00) og tiden forelesningen faktisk begynner (10:15). Så når noen på Blindern sier de skal i forelesning Kl. 10 mener de egentlig kvart over.

Alumni

Latinsk ord for tidligere elever ved et universitet eller høgskole.

Bachelor

På norsk skrives det egentlig baccialaureus, men det er det ingen av oss som gjør. Dette får man om man fullfører tre år med høyere utdannelse (høgskole eller videregående) eller 180 studiepoeng.

Chateau Neuf

Det Norske Studentersamfund sine lokaler på Majorstuen, rett nedenfor Blindern. Her arrangeres det ofte fester eller arrangementer, og man kan delta i ulike foreninger her. Navnet betyr «Det nye slott».

Dekan

Lederen («rektor») for et fakultet, valgt av de vitenskapelige ansatte (vanligvis professorene), men kan bli nominert av både studenter og ansatte.

DNS

Den Norske Studentersamfund, organisasjon for studenter i Oslo. Ble stiftet 8. Oktober 1813, og er den eldste studentorganisasjonen i Norge. De holder til på Chateau Neuf. Du kan se masse mer av hva de driver med her.

Emner

Emner er byggeklossene i studieprogrammet. Kort fortalt det samme som fag på videregående. Emner gir vanligvis mellom 5 og 20 studiepoeng. Ved fulltidsstudier tar man vanligvis 30 studiepoeng i semesteret.

Emnekode

Dette er koden til faget. Den inneholder vanligvis tre bokstaver og fire tall. Bokstavene viser fagtilknytningen eller emnenavnet (eks. ARA=arabisk eller STV=statsvitenskap). Det første tallet viser hvilket nivå faget er på (1=innføring på bachelor, 2/3=videregående på bachelor, 4/5=emne på masternivå, 9=emne på ph.d.)

Frie emner

Ofte får man frie emner i graden sin, da kan man velge mellom alle mulige fag så lenge man har det som kreves for å ta faget.

Obligatoriske emner

Dette er emner som obligatoriske i graden for å fullføre utdanningen.

Enkeltemner

Man trenger ikke være tatt opp til et program (eks. Statsvitenskap bachelor) for å studere, da kan man ta enkeltemner. Disse er det opptak til to ganger i løpet av året og da kan man søke seg til fag som man kan bruke i en grad senere om man ønsker det. Det er likevel noen fag som man bare kan ta om man er «vanlig» student ved et program.

Emnegrupper (40-/80-gruppe)

Dette er en kombinasjon av emner fra flere eller et bestemt fagområde (statsvitenskap, samfunnsgeografi ol.). Dette er vanligst på bachelornivå og er ofte for å fordype deg i noe, ofte noe annet enn det du studerer. Dette kan ha konsekvenser for senere valg av masterprogram. Eks. Studerer man utviklingsstudier bachelor, velger man andre året en fordypning, og da kan da gå master i denne fordypningen (eks. Statsvitenskap eller samfunnsøkonomi).

Exphil og Exfac

Examen philosophicum og Examen facultatum er obligatoriske emner ved et universitet. Exphil gir en innføring i filosofi, mens exfac gir innføring i allmenn vitenskapsteori.

Fakultet

Underavdeling av universitetet. Fakultetet styres av en dekan og ofte en eller flere andre valgte prodekaner (nestledere). Her er en liste over fakulteter ved UiO, trykk på linken for å lese mer om hvert av fakultetene.

Det humanistiske fakultet (HF)

Det juridiske fakultet (JUS)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Det medisinske fakultet (MED)

Det odontologiske fakultet (ODONT)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Det teologiske fakultet (TF)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

Forelesning

Vanlig undervisningsform ved universiteter og høgskoler der studentene sitter i en sal (ofte auditorium) og hører på en foreleser (f.eks. professor eller lektor). Forelesninger ved UiO varer ofte i 45 minutter ganger to (altså akademisk kvarter, 45 min forelesning, 15 min pause og så 45 min forelesning igjen).

Institutt

En institusjon som tilhører en større forskningsenhet. Et institutt er ofte den minste enheten ved en universitet som dekker et grunntema. Ved UiO er det mange institutter, du kan se en liste over alle her.

Kollokvie

Når man danner en gruppe med studenter (eller elever) som i fellesskap snakker om studiets eller et pensums fag eller et spesielt tema. Det finnes mange former for kollokvier og man kan gjøre det på mange forskjellige måter. Dette er for mange en fin måte å gå gjennom pensum og diskutere.

Master

En mastergrad er en høyere grad for utdannelse, vanligvis 4-5 år. I Norge er det vanlig at man tar en mastergrad på to år etter fullført bachelor. Da får man en mastergrad kort fortalt betyr at man kan et tema veldig godt og har ofte krav på høyere lønn. En mastergrad består normalt av 300 studiepoeng.

Integrert master

På en integrert master tar man også normalt 300 studiepoeng, men dette er kombinasjon av bachelor og master. Forskjellen er likevel at du ikke automatisk får noen bachelor etter å ha gått 3 år. Du må derfor fullføre 5 år for å få masteren. Dette er vanlig ved f.eks. masterprogram. For å få tittelen lektor må du fullføre 5 år med utdanning, du blir ikke «lærer» etter 3 år.

Obligatoriske oppgaver (oblig)

Dette er oppgaver man må fullføre for å få karakter i et emne. De telles som en del av karakteren, ofte sammen med en skoleeksamen.

OSI

Oslostudentenes idrettsklubb ble stiftet i 1882. Klubben er drevet av og for studenter. Målet er å gi et tilbud til alle, og er en av Norges største idrettsklubber. De har mange forskjellige idretter man kan delta i, sjekk ut hele listen på nettsiden dems her.

Profesjonsstudie

En utdanning som leder fram til en profesjon. For eksempel lege, psykolog og juss er slike type studier.

Semester

På universitetet snakker vi ikke om skoleår. Et semester er et halvt år. Høstsemesteret strekker seg fra slutten av sommeren til jul, mens vårsemesteret strekker seg fra januar til tidlig sommer. Hvert semester inneholder normalt avsluttende eksamener for alle emner man tar. Et emne strekker seg over et halvt år.

Seminar/gruppetime

Ofte har man seminar eller gruppetime i et emne i tillegg til forelesninger. Disse er noen ganger obligatoriske eller delvis obligatorisk. Her samles en mindre gruppe (gjerne 10-15) studenter sammen med en seminarleder for å diskutere pensum, presentere oppgaver eller gå gjennom deler av pensum som er vanskelig.

SIO

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har som mål å tilby studenter en rekke tjenester. De driver f.eks. kantinene og kafeene på UiO og eier studentboligene i Oslo. De har også treningssenteret Athletica og barnehage for studenter med barn. Det har også helsetjenester, rådgivningstjenester og karriereveiledning.

Studiepoeng

Betegnelse på et mål for hvor omfattende et emne eller studie er. Studiepoeng sier noe om arbeidsmengden, ikke antall sider pensum. Et semester gir vanligvis 30 poeng, når man tar dette kan man kalles fulltidsstudent. En bachelor gir 180 poeng over 6 semester (tre år).

Utveksling

Universitetet i Oslo tilbyr hundrevis av utvekslingsavtaler med universiteter verden over. Når man utveksler går man gjerne ett semester i utlandet i løpet av en grad (bachelor eller master). Utveksling kan gi en unik opplevelse og kompetanse som kan komme nyttig senere. Det er også en utrolig morsom opplevelse! Man må selvfølgelig ikke dra på utveksling om man ikke ønsker det.

Årsenhet

Mange studier ved Universitetet tilbyr årsenheter. Da har man mulighet til å ta ett år med studier, men dette gir ingen bachelorgrad ved slutten av året, men ofte er det mulig å bygge videre på årsenheten om man ønsker det, men dette varierer mellom forskjellige årsenheter.


Prorektor: Gro Bjørnerud Mo

Ny uke og nye muligheter! For mange av oss veiledere betyr det enda et steg nærmere eksamen, for mange andre betyr det enda en uke nærmere jul og ferie! Under forrige ukes kurskveld intervjuet vi prorektor ved Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerud Mo, og det fikk vi på film! Sjekk ut videoen der hun gir dere alle noen tips til dere skal søke på høyere utdannelse nå til våren. Takk til Gro for å være kul og stille opp for kidza!

Prorektor: Gro Bjørnerud Mo

Prorektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Gro Bjørnerud Mo, gir tips til alle som skal søke høyere utdannelse til våren.

Posted by MiFA - Mangfold i fokus i akademia on 21. november 2017


Få oversikt over UiO

14. november møttes MiFA-piloter, veiledere og andre som var interessert i bli bedre kjent med UiO på Georg Sverdrups Hus på Blindern for årets andre kurskveld. Kursvkvelden var åpen for alle og det møtte opp rundt 140 mennesker for å lære seg nye ting om studiehverdagen og studievalget.

Vi fikk besøk av blant annet Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO som snakket om universitetetstilværelsen og hvorfor man burde velge Universitetet i Oslo. Vi fikk også høre litt om hennes hverdag og hvordan det er å lede en så stor institusjon.

Deltakerne fikk også veiledning i hvordan man bruker UiOs nettsider og introduksjon fra studentambassadørene. Etter en felles start fikk alle delta på to foredrag fra fire forskjellige fakulteter ved universitetet. Matematikk og naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, humanistiske og utdanningsvitenskapelige deltok og holdt presentasjoner om hva man kan studere ved deres fakulteter.

Vi gleder oss allerede til neste kurskveld som avholdes 5. desember, og ønsker alle andre som deltok velkomne til den andre åpne kurskvelden som avholdes 16. januar. Da vil det bli introduksjon til fire andre fakulteter. Takk for en flott kveld!


Knutepunktet holder åpent

Har du spørsmål om UiOs studietilbud, opptakskrav eller søknadsprosessen? Er det litt skummelt å skulle søke på høyere utdannelse, og skulle gjerne hatt litt veiledning i hvordan du gjør akkurat det?

Da er du heldig. For i morgen, tirsdag 14.11. holder Knutepunktet på UiO åpent lenger for alle i MiFA (ja, det er lov å føle seg spesiell og heldig, for det er dere!). Knutepunktet er det sentrale infosenteret for søkere og studenter ved UiO, som betyr at de kan så godt som alt dere har spørsmål om.

De kan svare på alt fra opptak, studiekompetanse, semesteravgift til utveksling. De kan også masse om UiOs studietilbud og forskjellige studieprogrammer, opptakskrav, søknadsprosessen og henviser deg selvfølgelig dit du skal om de ikke skulle ha svaret på akkurat ditt spørsmål.

Knutepunktet holder til vanlig åpent mellom 10 og 15 mandag til fredag, men nå på tirsdag holder de åpent frem til 16.45, slik at alle MiFA-piloter har muligheten til å komme innom før kurskvelden begynner. Vi anbefaler alle som har spørsmål om studier, studiehverdagen eller bare trenger en prat om det å gå på universitetet å ta turen innom før kurskvelden.

Tirsdag 14.11
Åpent fra 10.00 til 16.45
Holder til i Lucy Smiths Hus, 1. etasje
Telefon: 22 85 82 00
E-post: studentinfo@admin.uio.no

Nettsiden til Knutepunktet finner dere her.

Problemveien 7, 0313 Oslo


Åpen kurskveld 14.11

Har du tenkt å studere neste år? Er du usikker på hvilke studier Universitetet i Oslo tilbyr?

14. november har du muligheten til å delta på en åpen kurskveld med MiFA som finner sted på Universitetet i Oslo. Her kan du få en oversikt over hvilke studier UiO har å tilby og kanskje komme litt nærmere et riktig studievalg for deg!

Du vil få muligheten til å lære mer om samfunnsvitenskapelige fag, humanistiske fag (språk, historie, filosofi ol.), pedagogiske fag og realfag. Det blir også samtale med prorektor og muligheten til å lære hvordan du kan bruke UiOs nettsider. Det blir også selvfølgelig mat!

Det blir matservering fra Kl. 16.00 og arrangementet begynner kl 17:00 den 14. november, og finner sted i Georg Sverdrups hus på Blindern i auditorium 1! Det er åpent for alle, men husk å melde deg på.

Vel møtt!

Påmelding finner du her.


TGIF: Misam Hussain

Misam er 23 år og studerer midtøstenstudier med arabisk. Jeg møter han på Sophus Bugges hus som tilhører det humanistiske fakultet, der Misam studerer. Misam er som vanlig «dressed to impress» og møter meg med et smil om munnen.

Så hva innebærer det at du studerer midtøstenstudier med arabisk?

Jeg studerer arabisk språk underveis, også handler det om historie og områdeforståelse av midtøsten. Man lærer språk gjennom bacheloren, samtidig som vi lærer om politisk islam, religion og historie fra religion, ulike stater og hvordan de ble til. Andre og tredje året går man dypere inn i lands historie, men vi starter med generelle fag og store temaer, som for eksempel den arabiske våren, politiske bevegelser, likestilling, familieoppbygging og lignende. Alt fra et østlig perspektiv. Så kan man spisse seg inn etterhvert. Har 40-gruppe i statsvitenskap fordi jeg har en interesse for politikk og hvordan stater blir til. Da studerer vi blant annet hva som gjør gode stater til gode stater eller ustabile stater til ustabile, og hva som egentlig ligger bak de begrepene!

Trives du med studiene?

Jeg trives veldig godt, har aldri sovnet i en forelesning. Det har skjedd før med andre studier, så kan si det er forbedring, ler han. Det er spennende, morsomt, også har vi skikkelig flinke forelesere som er engasjert i det de snakker om. Mange av de har bodd i landene og områdene de snakker om, så det blir reelle perspektiver, som er veldig nyttig for oss som studenter.

Hvorfor valgte du midtøstenstudier?

Jeg valgte feil studie først, noe jeg ikke likte helt, det falt rett og slett ikke i smak. Så ble jeg anbefalt midtøstenstudier. Det var ikke helt et bevisst valg, men leste meg mer opp om faget og fant ut at det var perfekt for meg. Det var liksom en perfekt pakke med religion, historie og språk i en bachelor. Trodde jeg måtte studere de hver for seg, men her fikk jeg alt i samme pakke.

Hva er et mest spennende faget du har tatt?

Det finnes ikke lenger, men det handlet om Libanons politiske historie. Der fikk jeg lov til å skrive om jihadistisk grupper nord i Libanon. Det kuleste med å skrive en semesteroppgave er at du får skikkelig god oppfølging til å dykke inn i temaet du brenner for, også får du muligheten til å formulere noe om det temaet og bruke all den litteraturen som eksisterer.

Er du med i noen foreninger?

Nei, er ikke med i noen foreninger! Men jobber jo med MiFA, også jobber jeg på knutepunktet. Der svarer vi på spørsmål om opptak og generelle spørsmål om UiO. Vi er den sentrale studentinformasjonen. Ellers så henger jeg mye på Blindern, har nok ikke så mye tid til foreninger etter å ha fått unna lekser og jobb og alt sånn. Prøver å spille litt fotball fortsatt, også spiller jeg sitar! Det er er en indisk gitar med 18 strenger. Man kan ikke bare ta den med og spille i lufta som en vanlig gitar, man må sitte ned. Det er ganske gøy.

Gøy! Hvordan var det å flytte hjemmefra?

Har flytta hjemmefra en gang, men nå bor jeg hjemme. Jeg studerte jus på Høgskolen i Buskerud, da bodde jeg i studentbolig med noen venner av meg. «Vi embarked on a journey, kan man jo si». Da lærte jeg å vaske klær og lage mat. Jeg var nok veldig lat da jeg bodde hjemme. Sto opp om morgenen men etter å ha bodd for meg selv våknet jeg en morgen og fant ut at «oh shit», noe må gjøres. Er veldig glad for den læringen det har vært, jeg setter nok mer pris på å bo hjemme nå. Lager mat oftere enn før, også sparer jeg jo mye penger. Det har sin sjarm å bo hjemme, selv om det er veldig deilig å ikke forholde seg til noen andre. Hjemme er det konstant bråk fordi vi er 6-7 hjemme hele tiden, så jeg trives veldig godt på bibliotekene på Blindern, der kan jeg få ro til å jobbe. Ble faktisk kastet ut av biblioteket på Georg Sverdrups en gang fordi jeg og en venn hadde konkurranse om å sitte der lengst. De skrudde av alle lysene og da var det på tide å gå.

Helt til slutt, hva er det beste med UiO, og hva er ditt beste tips til nye studenter?

Det beste med UiO er maten, uten tvil! Ikke bare er maten tilgjengelig, men man kan finne alt mulig rart. Enten det er vafler på en av kjellerne, eller kaffe for 5kr på Eilert Sundts. Man kan finne fulle pakistansk måltid på Frederikkes noen ganger. Mat er noen ganger selve motivasjonen til å komme seg på skolen haha!

Mitt beste tips må nok være: ikke vær redd for å gjøre feil, ikke bare med valg av studier, men valg av fag også. En stryk på eksamen eller utsatt eksamen er ikke verdens undergang. Det er ikke et kappløp om å bli raskest ferdig, så senk skuldrene. Du lærer underveis, og ingen er født gode studenter, det må læres.

 

Takk til Misam for at han forteller om sin studiehverdag! Har du noen spørsmål til Misam er det bare å huke tak i han på neste kurskveld. Han forteller gjerne om studiene sine!


TGIF: Sofie Rudberg

Sofie Rudberg er MiFA-veileder. Hun er 21 år gammel og studerer lektorprogrammet i realfag med hovedfag i biologi og kjemi. Jeg møter henne i lektorkroken på Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes Hus på Blindern. Det er her Sofie bruker mye av tiden sin. Hun møter meg som med alle andre; med et stort smil om munnen.

Så hva innebærer det at du studerer lektorprogrammet?

Jeg blir lærer i realfag. Kan undervise både på videregående og ungdomsskolen, men helst på videregående skole.

Trives du med studiene?

Ja, det er et studie det er lett å trives på. Vi har jo lektorkroken er på Vilhelm Bjerknes Hus der alle samles. Her kan vi hjelpe hverandre på tvers av fag og årskull, for eksempel så kan jeg hjelpe når noen ikke er så gode i noe, også kan andre hjelpe meg med det jeg ikke er så god på. «Ikke sant, Lars?», ler hun og titter på en medstudent som sitter ved siden av. «Jeg er ikke så flink i kjemi».

Hvorfor valgte du lektorprogrammet?

Liker realfag veldig godt, også er jeg veldig glad i folk. Egner meg ikke i labben, søler og er unøyaktig, men sammen med at jeg liker mennesker tror jeg det er en god kombo. Også kan jeg si veldig mange ord på kort tid, du skulle hørt meg på Tøyen i stad, fortalte masse vitser under en innspilling.

Hva er et mest spennende faget du har tatt?

Likte best kjemi, fikk en syk mestringsfølelse, også var det en bra struktur så jeg skjønte hva jeg holdt på med selv om det er mye pugging. Det mest interessante faget er kanskje organisk kjemi eller fysiologi, klarer ikke helt bestemme meg. Fysiologi handler om hvordan kroppen og planter fungerer. Plantene var definitivt gøyest, da lærte vi hvordan planter og røtter fungerer, om symbiose og sopp, hvordan næring kommer til bladene. Vet du hvordan du kan lage en hekk?

Nei?

Om du ikke gjør noe med busken så vokser den i en trekant, men om du trimmer den så blir ikke det som vokser nederst hemmet, så da blir det en hekk!

Jeg får vel nesten gå hjem og prøve å lage meg en hekk, men hva gjør du på fritiden da?

Har nettop begynt å spille fotball for OSI (Oslo Studentidrett), også har drevet en del med ridning. Også er jeg mye med venner, spiller brettspill. Prøver å date litt. «Nei, det er egentlig en løgn», sier hun og ler. «Jeg drikker en del øl og leser til Exphil, eller at jeg leser til Exphil er egentlig en løgn og, ønsketenkning kanskje».

Er du med i noen foreninger?

Er med i OSI, Oslo Studentidrett, også møter jeg opp på bingokvelder. Det er gøy for da spiller vi bingo og vinner premier. Det er som å være på stand-up fordi vertene er utrolig morsomme, spesielt utover kvelden etter et par øl. Er også med på noen av lektorprogrammet sine foreninger.

Gøy! Hvordan var det å flytte hjemmefra?

Det var chill og digg, neida, eller jo, det var godt å flytte hjemmefra. Problemet er egentlig ikke å flytte ut, det er at du ikke skal flytte hjem igjen. Det er digg å bestemme når du skal spise og legge deg, eller om du skal legge deg i det hele tatt! Bare å forholde seg til seg selv og ikke ta hensyn andre sine planer, nei det er digg det å flytte hjemmefra egentlig.

Hvordan bor du nå da?

Jeg bor i studentbolig, i dublett på Kringsjå. Betaler bare 3600 kroner i måneden og det er inkludert strøm! Trives veldig godt der. Flyttet inn sammen med en fremmed, Ingeborg, men nå er vi soulmates. Vi gjør masse moro sammen.

Hva spiser du når du er på skolen da?

Spiser masse. Haha. Spiser en brygglunsj ca klokka ti hver dag, en dobbel espresso med kakao og melk, den koster bare 12 kroner på bunnpris. En hver dag, noen ganger to om det er helt krise. Også er brødskive med pesto og skinke tingen akkurat nå, men det varierer litt. Det spiser jeg omtrent tre ganger om dagen på campus.

Hvordan ser eksamensperioden din ut?

Leste til eksamen på Kypros nå i mai. Det er den beste eksamen jeg har levert noen sinne. Eksamen er ikke så skummelt som alle skal ha det til, den er for eksempel mye kortere enn en eksamen på videregående skole, den er jo bare tre til fire timer lang. Jeg leser bare på skolen, det har jeg bestemt meg for, blir så stressa av å lese hjemme haha.

Helt til slutt, hva er det beste med UiO, og hva er ditt beste tips til nye studenter?

UiO er en av Norges eldste institusjoner. «Nei, nå kopierer jeg manuset mitt», ler hun. Universitetet er veldig faglig sterkt, det er masse bra folk her også kan man forsvinne litt i mengden. Man forsvinner på en bra måte, men ikke blant medstudenter, også kan man være med sine folk. Det er ikke det samme som videregående med populære gjenger, alle er likestilt her. Tips til nye studenter må være at eksamen ikke er så forbanna viktig. C er en kjempegod karakter og fremtidige arbeidsgivere vil vurdere det du har gjort i studietiden mer enn karakterene dine. Rett og slett gi litt f*** og ha det gøy!

Se video om hvorfor Sofie valgte lektorprogrammet under!

Takk til Sofie for at hun forteller om sin studiehverdag! Har du noen spørsmål til Sofie er det bare å huke tak i henne på neste kurskveld. Hun forteller gjerne om studiene sine!


Et bevisst studievalg

Lørdag 14. oktober ble første kurskveld avholdt på Vilhelm Bjerknes Hus, Blindern. Pilotene fikk oppleve Hassan sin til tider tårevåte historie om hans studievalg (jeg så folk gråte, men skal ikke henge ut noen). Gjennom både oppturer og nedturer fortalte Hassan om veien fra å være fast bestemt på å studere jus, til å finne ut at læreryrket var det riktige for han. Alt fortalt med et riktig glimt i øyet.

Pilotene fikk lære om studiediamanten og hvordan den kan hjelpe de i å ta studievalg og filtrere all den informasjonen de kommer til å få framover. Etter en real matpause med wraps fra W.B. Samson (eller verdens beste Samson som jeg liker å kalle det) ble det testing av argumenter i Vote With Your Feet og foredrag om identitet av Hanna. Vote With Your Feet var en øvelse vi definitivt synes skal gjentas. Kvelden ble avsluttet med en real speed date med veilederne, men var det noen som fikk noen numre?

Vi takker for en skikkelig bra lørdag og minner om at neste kurskveld avholdes den 14. november Kl. 16-20 og skal handle om noen av de forskjellige fakultetene på UiO.