Retrospekt: Formidling oppsummert

Formidling var et av hovedtemaene på tirsdagens kurskveld. Her finner du en oppsummering du kan bruke frem mot din egen presentasjon av prosjektarbeidet.

Gjennom formidlingskurset ble det lagt særlig vekt på tre ting:

 1. Bruk og vær bevisst egen kropp
 2. Bruk og vær bevisst egen stemme
 3. Det er lov å være nervøs

Formidling kan man si er en form for kommunikasjon - noe som kan defineres som "En intendert handling med mål om å gjøre et budskap kjent for, og forstått av, bestemte andre." Kommunikasjon handler altså om å overføre et budskap til noen utvalgte mennesker hvor målet er at de har forstått og mottatt budskapet. Videre kan vi si at formidling handler om å overføre dette budskapet på en så virkningsfull måte som mulig.

For å på best mulig måte unngå støy - som er alt det som står i veien for at et budskap kan overføres på en virkningsfull måte - må formidleren ta i betraktning en rekke ulike faktorer.

 1. Kroppsbruk
  - Rett deg opp - brett deg ut
  - Ha bakkekontakt
  - Bevegelse og gestikulasjon
  - Ha et levende ansikt
  - Bruk blikket aktivt
 2. Stemmebruk
  - Snakk høyt og tydelig
  - I tvil om alle hører deg? Spør!
  - Varier tempo og volum
  - Bruk trykk og pauser
  - Vær bevisst på dialekt/sosiolekt
 3. Våre beste tips mot nerver
  - Visualiser situasjonen du skal inn i, på forhånd
  - Vær bevist kroppens reaksjonsmønstre
  - Pust!
  - Gå på do i forkant
  - Tørr munn? Drikk eller bit deg i tunga
  - Ha bakkekontakt
  - Vær godt forberedt

Til sist: Øvelse gjør mester!

Lykke til med presentasjonene.


Retrospekt: Årets siste kurskveld

Mangfoldet av studier på UiO og julekos var tema på tirsdagens kurskveld.

Veilederne Madiha og Amund hadde gjort klart et variert program. Etter en kort og praktisk innføring i Lånekassen og SiO Boligs tjenester og tilbud var det klart for en aldri så liten speeddating hvor pilotene gikk innom 14 poster for å høre om ulike studietilbud ved UiO. Flere piloter fikk øynene opp for nye fagfelt og studier de ikke tidligere hadde hørt om eller vurdert, og gikk dermed hjem med nye og spennende tanker om deres videre utdanningsløp.

Kvelden ble avsluttet med julekortverksted, julesnacks og julequiz.

Veilederne ønsker alle en god ferie. Vi ses til neste kurskveld 17. Januar!


Retrospekt: Fem om motivasjon

På gårsdagens kurskveld var temaet motivasjon og identitet.

Etter et inspirerende foredrag fra veileder Tor Amund om motivasjon tenkte vi det var på tide å høre hva som motiverer noen av pilotene til å ta høyere utdanning.

Hva motiverer deg til å ta høyere utdanning?

"Å kunne forsørge meg selv og familien." - Gutt, F21

Familien står i fokus hos flere av de spurte;

"Familien! Det å tjene bra for å gjøre mamma lykkelig." - Jente, Ulsrud.

Å tjene penger virker å være gjennomgående fra flere av pilotene;

"Penger og reise. Først å få lov til å lære, så å få dra på utveksling, ha det morro, og etter utdanning tjene penger." - Gutt, Hersleb

Reise er en gjenganger på Hersleb;

"Å nå drømmene mine! Å ta høyere utdanning kan føre til en bra jobb, og jeg kan få reise rundt." - Jente, Hersleb

Og så var det dette med status da;

"Penger og status!" - Gutt, Blindern

Kort oppsummert står familie, reise, penger og status i fokus!

Vi takker for flott kurskveld og gleder oss til 6. desember som blir siste kurskveld før jul.