TGIF: En kursverts siste hilsen

(Dette innlegget ble først publisert på Drenushas egne facebookprofil)

 

Det er ingen hemmelighet at jeg om ikke veldig lenge (noen uker, forhåpentligvis) er snart ferdig med 5 år på Universitetet i Oslo! Det er heller ikke en hemmelighet at jeg i løpet av de siste 5 årene har vært ekstremt engasjert og aktiv i ulike studentforeninger, organisasjoner og jobbet med viktige samfunnsproblemstillinger. Nesten like lenge som jeg har studert har jeg jobbet i MIFA. MIFA hva er det, tenker du? Det har jeg også brukt flere år på å forstå og mye tid på å utvikle. MIFA står for Mangfold i fokus i akademia, og er et rekrutteringsprogram på Universitetet i Oslo. Prosjektet ble grunnlagt i 2003 i samarbeid med Oslo kommune hvor formålet har vært å rekruttere flere barn av innvandrerforeldre til å velge høyre utdanning, særlig i en by hvor det er bosatt flest med innvandrerbakgrunn. Jeg er selv barn av innvandrerforeldre. Født og oppvokst i byen min, Oslo. Men prosjektet omfatter mer en det. Et universitet må gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kunnskap må nå ut til å utdanne nok gutter, jenter, innvandrerbarn, mennesker med ulike interesser, ferdigheter og motivasjoner og mye mer. Universitets viktigste oppgave er etter min mening, å utdanne mennesker som skal løse morgendagens utfordringer og utvikle samfunnet vårt. I MIFA har jeg jobbet hovedsakelig som veileder, hvor min arbeidsoppgave har vært å utvikle et kursprogram med mål om øke skoleelevers bevissthet om høyere utdanning, og motivere elever til å tenke nytt omkring studievalg. Det er heller ingen hemmelighet at videregående skoler eller barn av innvandrerforeldre informeres mest om de tradisjonelle studiene som juss, medisin og ingeniør-retningene.

I 2017 finnes det flere veier til å jobbe med de fagområdene, som retningene ovenfor omhandler. Men det er ikke alltid man hører like mye om dem. Er du barn av innvandrerforeldre har du kanskje heller ikke foreldre som har gått en akademisk vei i Norge. De vet rett og slett ikke om ALLE de utdanningsmulighetene som finnes. Kanskje de ikke har gått en akademisk vei i det hele tatt. Jeg husker i alle fall selv at jeg sleit med å finne rollemodeller som hadde gått veien før meg, og som kanskje kunne gi meg noen råd om veien jeg planla å gå etter videregående skole. Jeg trosset alle forventninger i miljøet om juss og medisin, og gikk min vei i bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet. Videre på masternivå forvaltningsinformatikk som tar for seg de juridiske problemstillingene når teknologi og juss møter hverandre. Alt fra digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet. Trygt kan jeg si jeg valgte rett. Og jeg er ikke bekymret over å løse morgendagens problemstillinger.

Gjennom MIFA har jeg fått muligheten til å dele min vei til og i akademia og informert om ALLE de mulighetene man kan gripe for å nå sine fremtidige mål. Så hva er egentlig MIFA for meg? Det er å være en rollemodell, men også møte mange andre rollemodeller som har inspirert meg. I løpet av 4 år i MIFA har jeg møtt så ufattelig mange unge fra hele Oslo, med drømmer og ambisjoner jeg er helt sikker på at de vil nå. Ikke minst alle de dyktige, inspirerende, nytenkende og kjærlige kollegaene som i så mange år ikke bare har utviklet meg, men også blitt mine gode venner. Det forklarer krokodilletårene på bildet.

Takk for meg MIFA, du har vært noe av det beste som skjedde meg på UiO

 

PS: Skulle ønske jeg skrev like mye hver dag på masteroppgaven min, som på dette innlegget.


TGIF: Karrieresenteret

UiO har et fantastisk tilbud til studentene, som er en TGIF verdig - nemlig karrieresenteret! Gjennom ulike rådgivningstjenester kan studentene få hjelp til å nå sine karrieredrømmer.

Tilbudet gjelder for de som er studenter ved universitetet, frem til ett år etter endt utdanning.

Man kan få hjelp til å:

 • skrive CV og søknad
 • forberede seg til jobbintervju
 • få innsikt i karrieremuligheter
 • forstå hva man kan gjøre for å være bedre stilt i en søknadsprosess, og for å få drømmejobben

Dette er et unik tilbud som du kan lese mer om HER


TGIF: Akademisk skrivesenter

Det er en herlig gladnyhet vi kan presentere denne fredagen. Mandag denne uka åpnet nemlig Universitetet i Oslo et akademisk skrivesenter.

Mange elever som kommer fra videregående skole er ofte usikre på hva det betyr å skrive akademisk, hva som forventes av dem i første studieår og om de "lærer" å skrive akademisk på studiene. Svaret på det er; ja! Nå har de fleste bachelorgrader et integrert akademisk skrivekurs, i tillegg til at alle studenter nå har muligheten til å ta turen innom det nyåpnede skrivesenteret. Der sitter det flere kompetente skrivementorer som man kan stille spørsmål til om en pågående skriveprosess, ideer til tekster og generelt for å utvikle sine egne skriveferdigheter.

Skrivesenteret tilbyr blant annet:

 • Vi tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i ditt eget skrivearbeid.
 • Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.
 • Kom gjerne så tidlig som mulig for å få hjelp til å komme i gang!

Du kan lese mer om skrivesenteret her.


TGIF: Om å roe seg ned og endre verden

De fleste av oss har forstått at det trengs storstilt endring til for å nå målene vi har satt oss for å løse de globale miljøproblemer. Klimaforskeren og foreleseren Karen O´Brien, som tidligere har besøkt oss i MiFA, er veldig klar over dette. Hun så at det er for stor avstand mellom målene og det vi faktisk klarer å endre. Hvordan er det egentlig mulig å skape forandring?


Gjennom sine forelesninger forstod O´Brien at studentene selv må forstå hva endring innebærer. Derfor startet hun prosjektet Cchallenge - et prosjekt hvor nå over 20 mennesker har deltatt. De har kuttet bilkjøring, kjøtt, Facebook eller rett og slett fokusert på å roe seg ned.

I slutten av 2016 skrev Aftenposten en sak (betalingsmur) om initiativet, hvor prosjektet til MiFAs egne Hanna ble omtalt. Hanna hadde et problem - hun hadde tatt på seg for mange oppgaver i hverdagen og for liten tid til seg selv. Som en del av Cchallenge-prosjektet, hvor altså poenget er å kjenne på hvor vanskelig endring faktisk kan være, skulle Hanna roe seg ned én time hver dag.
Hanna sier selv til Aftenposten:

"Når man er travel, er det lett å gå på autopilot. Man glemmer hvorfor man er glad i å gjøre det man gjør. I løpet av disse 30 dagene lærte jeg meg å prioritere. I dag velger jeg helst ting som gir meg energi. Det har ført til at jeg gjør ting med mye større glede."

For Hanna ble de største utfordringene selve prosessen, det som skal til for å lykkes med endring. For henne var det vanskelig å endre seg når samfunnet og menneskene rundt ikke legger til rette for det.

"Tilhører man Generasjon Perfeksjon er det fort gjort at man tar på seg for mye ansvar. Nå har jeg blitt flinkere til å passe på meg selv. Det er de små endringene som fører til store endringer, og gode relasjoner er til stor hjelp."

Bloggen til Hanna fra prosjektet kan du lese her. Om du selv ønsker å delta kan du klikke deg inn på Cchallenge sine nettsider og laste ned en gratis versjon. Du velger selv hvilken utfordring du vil gjennomføre i løpet av de neste 30 dagene. Tar du utfordringen?


TGIF: Fra bacheloroppgave til publikasjon

 En bacheloroppgave kan brukes til mer enn bare å fullføre et studie.

Mange bachelorgrader (treårig studie) har en avsluttende bacheloroppgave. Omfang og form på disse kan variere fra studie til studie. For veileder Silje var oppgaven svært åpen. I hennes bacheloroppgave i Kultur og Kommunikasjon ved UiO valgte hun derfor å skrive om noe hun interesserer seg for: Friluftsliv. Oppgaven tok for seg de nye fjellvettreglene fra 2016, og så på underliggende fortellinger om turgåere og natur man kan lese ut fra dem.

Oppgaven ble så god at Silje fikk mulighet til å skrive den om til en kronikk og publisere den i Fjell og Vidde, Den norske turistforeningens medlemsblad. Bladet distribueres til over 150.000 medlemmer.

Det finnes altså gode muligheter for å kombinere studier og egne interesser, og da blir det jo også ekstra morsomt å være student!


Foto: Margit Selsjord/ Morgenbladet

TGIF: UiO har landets beste forelesere

Morgenbladet kåret tidligere i år landets ti beste forelesere. Blandt disse er fem fra UiO.
De fem er:
 

 • Øivind Bratberg (36), førstelektor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Tone Selboe (57), professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Are Raklev (40), professor i teoretisk fysikk, Universitetet i Oslo.
 • John McNicol (46), universitetslektor i eldre historie, Universitetet i Oslo.
 • Anne Kveim Lie (47), førsteamanuensis, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo.

 
Med andre ord er det mange gode grunner til å velge UiO som studiested.

Du kan lese mer om saken her.

 
Foto: Margit Selsjord/ Morgenbladet

 


TGIF: Mer enn bare studier

Helgen står igjen rett foran oss, som betyr at vi kan sende skrytepinnen videre. Veileder og bloggredaktør Julie Ræstad Owe holdt mandag denne uken foredrag på landskonferansen til Ungdom og fritid for 200 tilhørere. Julie har, ved siden av sine masterstudier i Peace and Conflict studies, en praktikantstilling som forsker-trainee i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank. Stillingen gir henne muligheter til å delta på konferanser, møte spennende mennesker og presentere tematikker hun også arbeider med i den pågående masteroppgaven.

Om du som pilot har noen spørsmål om formidling i sammenheng med prosjektet, kan kanskje Julie være riktig person å ta tak i!


TGIF: Skrytepost

Nå er det endelig helg og vi tenkte derfor det var på tide med noen litt ekstra hyggelige nyheter. Vi skal rett og slett skryte av vår egen kursvert - the one and only: Drenusha!

Nå nylig ble Drenusha valgt inn i hovedstyre på nasjonalt nivå i Europeisk Ungdom. Dette i en alder av 23 år folkens! I tillegg til å fortelle om jobben sin i Europeisk Ungdom, forteller Drenusha om sin tid på Stovner videregående skole, og hvordan det er å være norsk med foreldre fra Kosovo.

Les hele artikkelen her.