Om prosjektarbeidet

På hytteturen ble den store prosjekthemmeligheten avduket, som betyr at det snart er på tide å sette i gang med arbeidet. Vi er spente på hva dere kommer til å skape sammen!

Hver skolegruppe skal gjennomføre et prosjekt på sin skole. Vi vet at dere som piloter har en egen appell til deres medelever. Dere kjenner elevene, og vet hvordan dere skal oppnå kontakt med dem. Prosjektet rettes mot VG2 og kan gjennomføres klassevis, i mindre grupper eller for flere klasser samtidig. Hensikten med prosjektet er å få VG2-elevene til å begynne å tenke på høyere utdanning, og bli nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes.

Prosjektet er deres ansvar, men husk at dere har en studentveileder med på laget! Veileder skal hjelpe og støtte dere og være til stede på selve gjennomføringen – så ikke vær redd for å huke tak i deres veileder dersom der sitter inne med spørsmål. Rådgiver på skolen skal også være involvert og det er viktig at dere planlegger et prosjekt som rådgiver støtter.

Nedenfor finner dere utdypende informasjon om hvordan prosjektet skal foregå, litt om innhold og noen eksempler på gode delmål som kan hjelpe dere på veien.

Klikk på ordene under for å hoppe rett til informasjonen dere er ute etter eller skroll dere nedover på gamlemåten.

Diamanten
Hensikt
Deltakere
Rammer
Metode
Mål
Innhold
Kursholdere
Evaluering
Mal for prosjektskisse
Frister

 

Diamanten – Et planleggingsverktøy

diamanten-01

 


Hensikt

  • Hvorfor skal de høre på oss?

For å finne frem til hensikten med prosjektet kan dere jo stille dere spørsmålet: Hvorfor skal VG2-elevene delta i prosjektet deres? Jo, fordi så mange som mulig av elevene i 2.klasse ved deres skole skal bli bevisste på hva de ønsker å gjøre etter videregående skole. Vi jobber ikke for at alle skal bestemme seg for å begynne på UiO, men det er viktig at de har satt seg inn i de mulighetene som finnes. Ved UiO er det et bredt spekter av muligheter som kan være verdt å se nærmere på. Dere skal skape nysjerrighet og interesse, og tilføre noe nytt og bedre til den informasjonen de allerede får.

 


Deltakere 

  • Hvem skal få delta?

Deltakerne i prosjektet deres er elever i VG2. Om dette er veldig mange kan dere diskutere med rådgiver eller veileder om dere bare bør velge ut dem som går på studiespesialisering, eller bare noen av klassene. Tenk også på markedsføring. Hvordan sprer man informasjon på skolene deres? Hva er det som fungerer best? Slipp kreativiteten løs!

 


Rammer

  • Hva må vi ta hensyn til?

Prosjektet skal helst foregå i februar måned, eller i begynnelsen av mars. Dersom skolen har en dag satt av til yrkes- og utdanningsinformasjon så kan det være lurt å prøve å få være med på denne. Diskuter dette med rådgiveren deres. Erfaringsmessig fungerer det godt å møte elevene i grupper på rundt 30 stykk, heller enn å samle alle elevene på trinnet. Men begge deler kan fungere.

Andre rammer dere må forholde dere til er tid – hvor lang tid har dere til rådighet (30 min, 45 min, halv eller hel dag)? Dette påvirker hva dere kan gjøre. Tenk også på hvilke rom som er tilgjengelig på skolene deres. Skal dere bruke et vanlig klasserom eller skolens aula eller auditorium? Hvordan vil dere ha stoler og bord? Skal dere bruker powerpoint eller tavle? Skal elevene bevege mye på seg? Dette er typiske ting som kan virke inn på prosjektet deres.

Tenk langt fremover! Februar er her før dere aner ord av det. Hva må på plass før jul? Lag en fremdriftsplan for gruppa. Husk at dersom dere vil reservere aulaen eller et annet rom på skolen må dere være i god tid, helst noen uker før. Jo tidligere, jo bedre. Hvis dere skal involvere lærere eller andre i prosjektet trenger gjerne de også litt god tid på seg til forberedelser. Husk også på at dere selv har prøver og innleveringer. Snakk med lærerene deres om fastsatte tider for tentamner og lignende allerede nå, så vet dere hva dere har å forholde dere til.

 


Metode 

  • Hvordan gjør vi det?

Hvordan når dere ut til elevene? Det finnes flere passende metoder for et slikt prosjekt. Erfaring viser at en workshop for grupper på 15-20 kan fungere godt. Med workshop mener vi at deltakerne selv får lov til å delta litt, samtidig som som de lærer noe nytt, blir inspirert til å tenke annerledes og vet mer om seg selv og sine egne ønsker for fremtiden, enn det de gjorde før prosjektet. Elevene vil gjerne høre hva dere har å si! Det du og medpilotene dine formidler, fester seg hos dem, og de vil helt sikkert møte dere med andre forventninger og en annen oppmerksomhet enn de møter rådgivere, lærere og andre voksne med.

Dere kan gjerne kombinere ulike metoder!

I løpet av 30 eller 45 minutter kan dere holde en kort innledning, bryte isen med en morsom øvelse der elevene beveger seg litt, skape motivasjon og engasjement med en kort monolog eller to (kort betyr ca 3 min!), gi innblikk gjennom en fin powerpoint-presentasjon, la elevene få ta stilling til ulike problemstillinger som gjør at de må tenke gjennom hva de selv mener, og gi dem oversikt ved å vise til nyttige informasjonskilder de kan benytte. Husk bare at det er overgangen mellom hver modul (eller del) som tar tid. Prøv derfor ut hele programmet i forkant av selve presentasjonen, så vet dere at alt funker som det skal.

 


Mål 

  • Hva vil vi oppnå?

En overordnet hensikt trenger mer konkrete delmål. Hver gruppe skal formulere egne delmål som støtter opp under hovedmålsettingen. Bruk deres lokalkunnskap om skolen og elevene når dere formulerer delmål. De ti skolene dere representerer er ganske forskjellige, og det er naturlig at delmålene også er det.

Eksempel på delmål:

På Blinder VGS skal alle elevene på VG2 studiespesialiserende ha tenkt igjennom hva de vil være om ti år. Dette delmålet skal vi oppfylle ved å få elevene til å ta stilling til følgende spørsmål: Hvordan ser livet mitt ut om 10 år? Hvor bor jeg? Hva jobber jeg med? Hvordan kommer jeg meg dit? 

..eller:

På Hellerud VGS skal alle/mange VG2-elever bli bedre kjent med 10 utdanningsmuligheter og karrierer. Dette delmålet skal oppfylles ved at elevene må ta stilling til en eller to utdanninger fra en liste vi piloter har valgt ut for dem. Elevene skal skrive opp utdanningen på et ark og deretter notere hvilke ulike jobber de tror en kan få etter å ha studert dette. Deretter skal de skrive ned to eller tre personlige egenskaper de kan tenke seg en bør ha dersom en skal velge dette yrket. 

 


Innhold

  • Hva skal vi formidle?

Dere skal ikke formidle informasjon om studiepoeng, ulike fag og oppbygning av disse. Dette kan hver enkelt elev finne ut av selv, eventuelt i samarbeid med rådgiveren på skolen. Dere skal gjøre det vi som jobber ved UiO eller rådgivere ikke kan, nemlig å være en medelev som motiverer, skaper nysgjerrighet og gode holdninger til høyere utdanning. I skolegruppa må dere i fellesskap finne ut hvordan dette gjøres best på akkurat deres skole.

 


Kursholdere

  • Hvem er vi?

Det er dere som er kursholderne. Dere må selv ha oversikt, vite hvor lang tid de enkelte elementene tar, dere må være forberedt og ha fordelt oppgaver og det som skal sies, mellom dere. Dere må også være i stand til å ta over for hverandre dersom noe skulle skje. Fordel ansvaret mellom dere. Sørg for at ingen må gjøre alt og andre litt eller ingenting. Bestem dere for når dere skal ha utført de forskjellige oppgavene. Hva skjer dersom en på gruppa ikke har gjort det han eller hun skal? Ikke ta på dere noe dere ikke er sikker på at dere klarer innen fristen.

Hjelp hverandre, avlast eksempelvis kollegaene dine dersom de har en viktig prøve. Bare husk på at alle må bidra!

 


Evaluering

  • Hvordan gikk det?

Hva skal til for at dere blir fornøyde med prosjektet deres? Hva er viktig for rådgiveren på deres skole? Hva synes dere selv etter at dere var ferdig? Ble det som forventet? Hva kunne dere gjort annerledes?

Dette er noen av spørsmålene dere kan stille dere selv før og etter prosjekt-presentasjonen.

 


Mal for prosjekskisse

Malen kan du laste ned her.

 


Frister 

1. desember skal skal dere levere inn prosjektskissen som sendes til Malin på e-post.

Rådgiveren på deres skole skal ha godkjent denne før innsending, og det må derfor avtales et møte mellom skolegruppe, veileder og rådgiver før fristen faller.

Vi kommer også til å jobbe litt med prosjektskissen den 22. november på kurskveld.

I januar skal noen av gruppene presentere sitt prosjekt på kurskveld.