Jeg vil tro at den jobben du ønsker deg, gjenspeiler hvilken person du er. Akkurat nå jobber jeg deltid i MiFA ved siden av studiene. Det er en jobb jeg trives godt i. Nå kan jeg selvsagt ikke si noe annet, siden denne bloggen er MiFA sin, men jeg mener det faktisk. Jeg trives godt og legger merke til at jeg engasjerer meg i nyhetssaker som omhandler innvandring og integrering.Et raskt overblikk over nyhetssaker den senere tiden som omhandler innvandring og integrering viser at arbeid og integrering går hånd i hånd.

Fredag 22. mai kunne Aftenposten melde at innvandrere er Norges nye fattige. Andelen fattige i Norge er den samme, men sammensetningen er endret. Grupper som tidligere var definert som fattige har opplevd et økonomisk løft, mens nye grupper fattige har kommet til. De som har bidratt til å holde andelen fattige i Norge konstant etter hvert som flere av de som tidligere var fattige har opplevd et velstandsløft, er nettopp innvandrere. Aftenposten bruker NOU:10 (2009) fra Fordelingsutvalget som kilde, utvalget fikk i oppdrag å utføre en bred analyse av økonomiske forskjeller i Norge og leverte sin rapport 6. mai i år.

Innvandrere er den nye gruppen nederst på stigen, viser utvalgets rapport. De har problemer på arbeidsmarkedet på grunn av manglende utdannelse og språkkunnskaper. Det gir lav inntekt, skriver Aftenposten.

For en tid siden kunne vi i samme avis lese at: «norske ledere og utenlandske jobbsøkere på flere områder har ulike, til dels sterkt motstridende oppfatninger om hva som skal til for å skape et godt inntrykk». Rapporten fra Fordelingsutvalget skriver også at innvandrere fra land i Asia (56,3%) og Afrika (49,0%) ligger under gjennomsnittet for sysselsetting for innvandrere generelt. Samtidig som innvandrere generelt har 8,3 prosentpoeng lavere sysselsetting (63,3%) enn nordmenn generelt. I enkelte av de etablerte innvandringsgruppene (de fra Pakistan, Tyrkia og Marokko) ser en i tillegg at kvinnene har langt lavere sysselsetting enn mennene (på side 228 i NOU:10 (2009)).

Samtidig finnes det flere lyspunkter. Flyktning fikk drømmejobb i Norge, kan vi lese i Aftenposten. Og NRK kunne på Dagsrevyen 21, 26. mai, melde at ni av ti innvandrere i Verdal er i jobb etter det såkalte Verdalsprosjektet. Felles for disse sakene er at målrettede tiltak med språkopplæring og arbeidsformidling ligger bak. En forståelse av at integrering, språk og arbeid henger tett sammen. Det skal ikke mer til enn at man samtidig med språkopplæring også har et fokus på å hjelpe folk inn i arbeidslivet.

Og arbeidsmarkedet? Vel, skal en tro Nettavisen så planlegger fortsatt flertallet av norske bedrifter en oppbemanning. Hele 1 av 10 bedrifter melder at de mangler arbeidskraft.