Vi som blogger her er en rekke forskjellige personer.

Noen av oss er studenter, andre av oss er elever i den videregående skolen. Det vi har til felles er at vi alle er tilknyttet MiFA-prosjektet ved Universitetet i Oslo.

Enten som MiFA-veiledere eller som MiFA-piloter.

Vi ønsker å dele av våre erfaringer med MiFA og om spørsmål og tanker rundt fremtid og høyere utdanning.

Følg med:-)