Kenan Zafar Rai er en av årets MiFA-piloter og han er en ekte solstråle som sprer positive vibber og god stemning hos både veiledere og piloter på kurskveldene til MiFA. Vi har tatt en prat med Kenan om fremtidsdrømmer, MiFA og identitet. 

Kenan, eller Kevin som vennene kaller han, kommer fra Tyrkia og Pakistan. Selv synes han at det er en fin blanding som gir han en god forståelse for andre. På fritiden liker han å tegne og han skriver små dikt. I tillegg driver han med kampsport og meditasjon.

For tiden går Kenan siste året på allmennfag på Nydalen VGS, hvor han har fagene rettslære, psykologi og samfunnsfaglig engelsk. Og det er spesielt psykologi som har fanget Kenans interesse, og som peker seg ut som noe han vil satse på videre.

– Psykologi er et veldig interessant fag som er veldig utbredt, som ikke har noen absolutte fasitsvar, men der hvor helsetilbudene innen for faget er langt fra gode nok, sier Kenan. Jeg ønsker å bli psykolog slik at jeg kan hjelpe andre som sliter med problemer de ikke tør snakke om i offentligheten, forteller han.

Men Kenan vet at det er et høyt snitt for å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi, og har derfor planen klar hvis det ikke lykkes. Han kan nemlig også tenke seg å bli gullsmed!

– Hvis det skulle skjære seg med psykologiplanene vil jeg prøve meg på smedfaget. Jeg har litt erfaring med det fra tidligere, og jeg liker det svært godt. Der kan jeg bruke kreativiteten med verdi-jern på høyt nivå. Gull og diamanter har jeg alltid ment er veldig pent, og derfor er det ganske fristende å jobbe med, avslører Kenan.

Men før Kenan kommer så langt at han kanskje må velge mellom psykolog- og gullsmedyrket, så har han et spennende og travelt siste år på videregående foran seg. Og noe av det han skal fylle tiden med, er kurset MiFA-pilot. På spørsmål om hvordan det har vært så langt forteller Kenan at det har vært morsomt og lærerikt, og at han allerede synes at han har lært mye om Universitetet i Oslo og andre universiteter.

– Som MiFA-pilot har jeg tro på at dette kurset kan hjelpe meg med å skaffe en oversikt over hva slags tilbud som finnes på universitetet og som passer for meg, sier han.

Men MiFA handler ikke bare om utdanningsvalg og karriere. På første kurskveld fikk pilotene storfint besøk av den kjente sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen, og vi spurte Kenan om hva han syntes om kurskvelden:

– Jeg syntes kvelden var veldig interessant og jeg lærte mye. Jeg ble mer bevisst på min identitet og lærte at identitet er noe man trenger for å passe inn i et fellesskap, og at det derfor er svært viktig og er noe man ikke burde skjule for andre, forteller han.

Neste kurskveld har temaet Global Citizen – positiv annerledeshet, og her har helt sikkert både Kenan og de andre pilotene mye å bidra med. Kenan tror at det å ha bakgrunn fra ulike kulturer kan være positivt av en rekke grunner:

– Jeg tror at det kan ha være hjelpsomt ved at man får økt forståelse for andre kulturer. Men for at man skal forstå andre, må man først forstå sin egen kultur. Siden jeg har tre bakgrunner (tyrkisk, pakistansk og født og oppvokst norsk) føler jeg at det kan være litt krevende å forstå alle tre, men når jeg gjør det, tror jeg at det kan hjelpe meg til å bedre forstå andres identitet og bakgrunn, sier Kenan.