Året går mot slutten, og vi er allerede halvveis i MiFA-kurset 2012/2013. I løpet av høsten har piloter og veiledere blitt godt kjent på hyttetur, lært om globalisering, fellesskap og identitet på kurskveldene – og noen har kanskje oppdaget nye sider ved seg selv eller fått nye ideer om hva de vil gjøre med livet videre?

En av MiFA-pilotene er Jenny B. Heradstveit fra Hartvig Nissen. Jeg tok en prat med Jenny for å finne ut hvordan MiFA-året 2012 har vært for henne.

Hva syns du om MiFA så langt, Jenny?

Jeg synes det har vært et spennende og lærerrikt prosjekt. Mifa har gitt meg muligheten til å møte undommer fra ulike skoler og med ulik bakgrunn som jeg kanskje ikke ville møtt ellers. Jeg har snakket med studenter som har tatt utdanningsvalg som jeg snart står ovenfor. Denne bredt sammensatte gruppen av studenter og videregående elever åpner opp for spennende diskusjoner.

Har det vært annerledes enn du forventa på forhånd? I så fall hvordan?

Jeg visste veldig lite om MiFA før jeg meldte meg på. Jeg var utvekslingsstudent i USA andre året på videregående og var derfor ikke tilstede da MiFA-pilotene før meg holdt foredrag på skolen vår. Jeg hadde kanskje forventet en tettere dialog med studentene ved universitetet i Oslo, men foredragsholderne har imponert!

Hva har vært det beste med MiFA hittil?

Mitt møte med ungdommer med ulike drømmer og ambisjoner og studenter som har begynt på høyere utdanning og som heldigvis fortsatt drømmer.

Har du lært noe nytt, eller fått et nytt syn på noe på kurskveldene?

Generelt har kurskveldene vært interessante i forhold til å kunne orientere seg om utdanningsmuligheter. Jeg vil trekke fram et råd fra en student som kanskje var det mest nyttige. Hun frarådet oss et friår med bare jobbing og reising. Grunnen hennes var at et læringsmiljø på et studiested vil holde refleksjonen rundt utdanning levende. Å omgås andre studenter er nyttig når du ikke vet helt hva du vil.

Hva tenker du om de temaene man snakker om i MiFA, som f eks identitet, mangfold og flerkulturell bakgrunn? Er det interessant for deg?

Ja, disse temaene er vel så interessante for meg, som norsk født av to norskfødte foreldre! Spørsmål om identitet opptar alle unge. Det å fremme verdien av mangfold og forebygge diskriminering er viktig for det moderne Norge.

Og hva tenker du om utdanningsvalget som stadig nærmer seg? Har du blitt litt klokere på hva du vil studere? 

Jeg er ganske sikker på hva jeg interesserer meg for, men valgmulighetene er mange. I samtale med kursholderne og veilederne har redselen for å velge feil blitt mindre.

Hvordan går det med prosjektet? Hva har dere planlagt å gjøre på Hartvig Nissen? 

Vi skal starte en tankeprosess hos 2. kassinger ved Hartvig Nissen skole. Vi skal inspirere gjennom aktiviteter, foredrag og spørsmålsrunder. Vi kan ikke gjøre valg for dem, men vi kan motivere til videre utdanning. Vi kan gjennom det vi har lært under kursukene få 2. klassinger til å begynne å tenke over valgmulighetene, snakke med rådgiver, og gjøre research på egenhånd.

Og hva syns du om veilederne deres, Enja og Håkon?

Enja og Haakon er veldig flinke veiledere! De har mange gode ideer som er til inspirasjon under utviklingen av MiFA-prosjektet.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

SEES I 2013!