Helgen står igjen rett foran oss, som betyr at vi kan sende skrytepinnen videre. Veileder og bloggredaktør Julie Ræstad Owe holdt mandag denne uken foredrag på landskonferansen til Ungdom og fritid for 200 tilhørere. Julie har, ved siden av sine masterstudier i Peace and Conflict studies, en praktikantstilling som forsker-trainee i Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank. Stillingen gir henne muligheter til å delta på konferanser, møte spennende mennesker og presentere tematikker hun også arbeider med i den pågående masteroppgaven.

Om du som pilot har noen spørsmål om formidling i sammenheng med prosjektet, kan kanskje Julie være riktig person å ta tak i!