Å velge studie handler ikke bare om å samle informasjon, men også om å bearbeide den informasjonen og se hvordan den passer for akkurat deg. Det finnes ikke ett riktig studievalg, men flere. Ved å bruke studiediamanten vil du forhåpentligvis komme nærmere et svar på hva som er viktig og riktig for deg.

Studiediamanten viser ulike faktorer som kan påvirke ditt studievalg. Modellen ser ut som en diamant fordi alle faktorene henger sammen med hverandre. For noen kan enkelte faktorer bety mer enn for andre, og det vil alltid være flere faktorer som spiller inn på studievalget. Det er derfor nyttig å være bevisst på hvilke faktorer som veier høyt og hvor mye man lar seg påvirke.

De ulike faktorene

  • Ferdigheter: Hva du er god til, hva du har lært
  • Interesser: Hva du liker å drive med
  • Personlighet: Varige egenskaper ved deg selv
  • Motivasjon: Hva du har til å og hva som driver deg
  • Verdier: Hva er viktig for deg
  • Fremtid: Hva ønsker du å oppnå i fremtiden
  • Bakgrunn: Forventninger som du selv og andre (eks. familie) har og hvordan de påvirker deg
  • X-Faktor: Personlige behov eller ønsker som du vil ta hensyn til ut over det som er nevnt

 

Interesser

Interesser handler om hva du liker å drive med – en aktivitet som du gjennomfører for aktivitetens skyld. Mange tenker på interesser som det du fylle fritiden din med, men det kan også være en type problemstilling du liker å arbeide med på skolen.

Ferdigheter

En ferdighet er en innlært evne til utføre en spesiell handling eller presentere på en bestem måte. Noen ferdigheter er relatert til fysiske bevegelser, noen krever at du tenker og konsentrerer deg, og noen utfordrere flere evner samtidig.

Personlighet

Personlighet handler om dine varige egenskaper og kakteristikker, hvordan du tenker, føler og handler i ulike situasjoner. Personlighet omfatter temperament, behov, evner, holdninger, verdier, vaner, selvbilde og væremåte. Personligheten kan påvirke hvor ambisiøs du er, hva du blir motivert av og hva du bli demotivert av. Personligheten din kan formes over tid av miljøet du er i, men du vil alltid være deg.

Motivasjon

Motivasjon handler om viljen som driver deg til å gjennomføre noe eller ønske noe. Motivasjon kan være både bevisst og ubevisst, og handler blant annet om hvilke mål du setter deg, hvilke valg du tar og hvor hardt du jobber. En indre motivasjon er når du gjør noe ut i fra egen interesse og nysgjerrighet, mens ytre motivasjon kan være drevet av en premie eller lignende.

Ikke vær redd for å velge feil!

Ikke vær redd for å velge feil! Ingen utdanning er bortkastet. Poeng fra fullført halvt år eller helt år kan alltids taes med videre, og i tillegg er erfaringen fra å studere gull verdt. Det finnes ikke noe som et «dårlig valg», men det er ikke alltid man ender der man ønsket første gangen.

Bruk vedlegget du kan laste ned nedenfor til å skrive ned dine egenskaper og faktorer som er med på å påvirke ditt studievalg. Kanskje det åpner øynene dine for hva et godt studievalg er for deg?

Studiediamanten er hentet med tillatelse fra boken Studievalg (For deg som skal søke høyere utdanning). Boken kan du finne her