Tirsdag 13. november var det endelig tid for MiFA-kurskveld. Denne gangen var vi på humanistisk fakultet (HF). Sumaiya startet kvelden med å gi oss en innføring i ulike studieprogram på fakultetet og avlive myten om at HF-studenter ikke får seg jobb.

Deretter gikk vi i gang med selve kurskvelden. Kveldens program hadde tittelen «Ett tema, flere innfallsvinkler» og handlet om å tenke bredt rundt studier. Vi lærte blant annet at et studieprogram åpner mange dører. Og hvis man er interessert i eller vil jobbe med et spesielt tema, så kan man ta ulike veier for å nå dit.

For å vise dette hadde vi valgt å vise ulike innfallsvinkler til temaet «identitet». Vi fikk først besøk av Silje Bårdstu som har en mastergrad i sosialpsykologi og en doktorgrad i personlighetspsykologi fra Psykologisk Institutt. Hun holdt en veldig interessant forelesning der hun presenterte hovedfunnene i forskningen sin om personlighetsutvikling. Hun kunne blant annet fortelle at personlighetsutvikling både er bestemt av det genetiske, men også av miljøet vi vokser opp i. Vi lærte at det ikke nødvendigvis er utagerende barn med mye energi som får problemer senere i livet og at det heller ikke er feil å være sjenert! Godt å vite.

Vår kjære Synne presenterte så noen perspektiver på identitet fra et mer naturvitenskapelig synspunkt. Vi fikk se en film om epigenetik og vi fikk lære om CRISPR-teknologi som handler om klipping/redigering av gener. Noen synes det var spennende, andre syns det var vanskelig å forstå og noen av oss ble litt redde for fremtiden….

Så var det tid for lek! Vi spilte Human Bingo og endte til slutt opp med hele fire vinnere, så Stine måtte løpe på butikken og kjøpe flere premier. Etter premieutdelingen var det tid for kveldens siste innslag, nemlig en gjesteforelesning holdt av selveste Knut Aukrust. Han er professor i kulturhistorie (også kjent som «tupac-professoren»). Forelesningen «Drit i kategori – om identiter, politikk og musikk» var en smakebit på forelesningen i emnet «Identiteter i endring» og handlet blant annet om stedstilhørighet, norske fjell, Justin Bieber-konserten på Operaen, kong Olav på trikken og Tupac-army. I tillegg fikk vi se opptil flere musikkvideoer som var spilt inn på t-banen i Oslo! Det var god stemning i salen og flere uttalte at de nå hadde fått øynene opp for kulturhistorie. Alt i alt en vellykket kurskveld!

Neste kurskveld blir tirsdag 4. desember. Da skal det handle om studielivet, og vi gleder oss allerede!