Den siste kurskvelden før kursbevisutdeling og avslutning ble holdt på Humanetisk fakultet på Blindern den 12. februar og handlet om karriere! Vi fikk innledning fra Karrieresenteret ved UiO og hadde blant annet studenttorg og gruppearbeid. På studenttorget fikk pilotene snakke med MiFA-veilederne og høre mer om hvordan de endte opp der de er i dag og hva de gjør ved siden av studiene. I gruppearbeidet fikk de bryne seg på en jobbsøknad og hvordan man kan skrive for å få drømmejobben.